Event duurzame inzetbaarheid ABP

Duurzame inzetbaarheid in de praktijk

Hoe u uw werknemers kunt ‘boeien, binden en behouden’

De krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing maken het behoud van (ervaren) medewerkers van onschatbare waarde. Duurzame inzetbaarheid is belangrijker dan ooit. Om werkgevers te inspireren en toepasbare handvatten te geven over dit onderwerp, organiseerde ABP in mei het werkgeversevent ‘Boeien, binden en behouden’. 

Mark Bremen, relatiemanager bij ABP trapte de middag af en kondigde na een kort welkomstwoord de eerste spreker aan. Marjolijn Punt, een zeer gedreven A&O-psycholoog en directeur bij het Bureau voor Positieve Psychologie, nam de 40 aanwezigen op een verfrissende manier mee in een nieuwe kijk op duurzame inzetbaarheid in de praktijk en hoe je hier als werkgever positieve invloed op kunt uitoefenen.

Vervolgens gaf Mark een inkijkje in de nieuwe digitale Werkgeversspiegel: de tool voor (pensioen)cijfers, trends en prognoses binnen uw eigen organisatie én sector.  

 

Marjolijn Punt over duurzame inzetbaarheid in de praktijk

Hoewel Marjolijn zelf bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, piekert ze er niet over om te stoppen met werken. Behalve expert is ze ook een levend voorbeeld op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid bevat drie relevante pijlers: vitaliteit, werkvermogen (het werk aankunnen) en employability (kennis op pijl houden). Daarnaast moet er volgens Marjolijn een continue balans zijn tussen draagkracht en draaglast. Hier is een belangrijke rol voor u als werkgever: blijf gedurende de hele loopbaan van uw werknemers met hen in gesprek hierover.   

Mark Bremen over de digitale Werkgeversspiegel van ABP

Voor sommige werkgevers is hij mogelijk al bekend: de Werkgeversspiegel. Tijdens deze bijeenkomst gaf Mark een inkijkje in de vernieuwde Werkgeversspiegel, die ABP na de zomer digitaal beschikbaar stelt voor werkgevers via de ABP relatiemanager. De Werkgeversspiegel biedt via een dashboard inzicht in relevante cijfers van uw werknemers. Zoals in- en uitstroom, trendinformatie en leeftijdsopbouw. Dit biedt u als werkgever onder andere de mogelijkheid vooruit te kijken én in te spelen op uw strategische personeelsplanning. Daarnaast kunt u gegevens van uw eigen organisatie afzetten tegen cijfers binnen uw sector.