11 juli 2023

Volgens de prognose daalt de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van 27,9% naar 27,0% in 2024. De premie voor het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen blijft naar verwachting gemiddeld op 0,73%.

Waarom daalt de premie ouderdoms- en nabestaandenpensioen?

In 2020 werd besloten om de premie in 3 jaar stapsgewijs te verhogen. Die stijging werd in 2022 uitgesteld naar 2023. ABP nam dit besluit om de premie zo stabiel mogelijk te houden in aanloop naar het vernieuwde pensioenstelsel.

Om deze reden was er wel een verschuiving van 0,9%-punt van de premie nodig uit 2022 naar 2023. Omdat de VPL-premie toen is vervallen, bleef de premie toch relatief stabiel. Die 0,9% vervalt nu bij de premieprognose voor 2024. Daarom daalt de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van 27,9% naar 27,0%.

Voor werkgevers komt de premieverlaging neer op € 17,- bruto voor een werknemer met een bruto maandinkomen van € 3.500,-. Voor een werknemer met een bruto maandinkomen van € 3.500,- is de totale premieverlaging € 5,- netto per maand vanaf januari 2024.

Premie arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk

De premie voor het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen blijft naar verwachting gemiddeld op 0,73%. Dit percentage kan per sector verschillen.

Definitieve premie in het najaar

Deze prognose is gebaseerd op het huidige premiebeleid. Dit beleid kan nog wijzigen in de loop van het jaar. De definitieve premie voor 2024 wordt in het najaar vastgesteld.

Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. Eind november nemen we het definitieve besluit, na advies van het verantwoordingsorgaan van ABP. Wij brengen u daarna zo snel mogelijk op de hoogte en verwerken de nieuwe premie vervolgens binnen het Selfservice Werkgevers Portal.

Contact

Als u een vraag heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.