jonge en oude collega

De intentieverklaring is vervallen 

17 augustus 2023

Heeft u werknemers in dienst die eerder met pensioen willen dan op de AOW-leeftijd? En hun pensioen al (deels) willen opnemen? Dan hoeven zij geen intentieverklaring meer te ondertekenen. Zij kunnen dus onbeperkt (blijven) werken naast hun pensioen.

Met een intentieverklaring gaven werknemers aan dat zij stoppen met werken voor het deel dat ze pensioen opnemen. En dat ze ook niet plan zijn om later voor dat deel weer te gaan werken. Als werknemers meer dan 5 jaar vóór hun AOW-leeftijd pensioen opnamen, stelde de Belastingdienst als voorwaarde dat zij dit bevestigden in een zogenoemde intentieverklaring. Met de ingang van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) op 1 juli 2023 is de intentieverklaring komen te vervallen. Dit betekent dat uw werknemers onbeperkt mogen (blijven) werken naast hun (deeltijd)pensioen.

Eerder getekende intentieverklaringen

Heeft u werknemers in dienst die in het verleden een intentieverklaring hebben getekend toen zij met (deeltijd)pensioen gingen? Dan is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze werknemers kunnen nu zonder bezwaar betaald werken naast hun pensioen.

Maximaal 10 jaar voor de AOW-leeftijd met pensioen gaan

In de Wtp is vastgelegd dat een werknemer nog maximaal 10 jaar vóór de op dat moment vastgestelde AOW-leeftijd met pensioen kan gaan. Deze regel is op 1 juli 2023 direct ingegaan. Omdat nu niemand eerder dan 10 jaar voor AOW-leeftijd pensioen kan opnemen, gaat de Belastingdienst de intentieverklaring niet meer toetsen en vervalt deze. Bij ABP kunnen uw werknemers op z’n vroegst op 60-jarige leeftijd pensioen opnemen.

Het pensioen plannen in MijnABP

Wilt uw werknemer het pensioen plannen? Verwijs dan naar MijnABP. Daar ziet uw werknemer wat eerder stoppen met werken betekent voor de hoogte van het pensioen. 

Meer weten?

Op deze pagina leest u de informatie voor uw werknemer over eerder stoppen met werken.