Meestgestelde vragen werkgeversjournaal 2023

In het eerste Werkgeversjournaal op 25 mei 2023 vertelden we u meer over de Wet toekomst pensioenen.

Tijdens het Werkgeversjournaal zijn al veel vragen van werkgevers live beantwoord. De antwoorden op veelgestelde vragen die niet in de uitzending beantwoord werden, leest u hieronder.

Hoe deze berekeningen er precies gaan uitzien, is nu nog niet helemaal duidelijk. Hoe de verschillende soorten pensioen eruitzien op het moment van overzetten is ook nog niet te zeggen. Dit hangt af van de pensioenregeling die sociale partners zijn overeengekomen en van de financiële positie van ABP op dat moment. Het omzetten van alle pensioenvormen naar het vernieuwde stelsel moet daarnaast op een evenwichtige manier gebeuren. Deze beoordeling maakt het pensioenfonds. De sociale partners besluiten over de noodzaak tot compensatie.

Als de economie tegenzit, wordt het pensioen inderdaad lager. Maar het lagere pensioen is dan niet levenslang. Gaat het weer beter met de economie? Dan gaat het pensioen ook weer mee omhoog. Om te voorkomen dat pensioenen te hard dalen, komt er een buffer.

De buffer, ook wel solidariteitsreserve genoemd, zorgt ervoor dat risico’s gespreid kunnen worden over meer generaties. Door in goede tijden aan de solidariteitsreserve bij te dragen, kunnen schokken worden opgevangen in mindere tijden. Dit kan ervoor zorgen dat de (verwachte) pensioenen minder hard omlaag gaan wanneer het tegenzit. De vul- en uitdeelregels van de solidariteitsreserve bepalen hoeveel er gespaard en uitgedeeld wordt. De solidariteitsreserve is geen afgescheiden pot geld, maar onderdeel van het totale vermogen van een pensioenfonds. Deze wordt gevuld uit premies en/of overrendementen.

Als de nieuwe regels voor pensioen ingaan, kunnen werknemers maximaal 10 jaar vóór de AOW-leeftijd met pensioen gaan. Sociale partners moeten bij de totstandkoming van het reglement rekening houden met deze grens. In de huidige regeling voldoen we al aan deze eis, omdat bij ABP 60 jaar de vroegst mogelijke leeftijd is. Denkt uw werknemer erover om eerder met pensioen te gaan? Dan wordt het pensioenbedrag lager. Omdat de werknemer eerder stopt met pensioen opbouwen en wij het pensioen over een langere periode uitbetalen.

Als de nieuwe regels voor pensioen ingaan, kunnen werknemers maximaal 10 jaar vóór de AOW-leeftijd met pensioen gaan. Wanneer je het pensioen nog maar maximaal 10 jaar mag vervroegen, vindt er geen toetsing meer plaats op de intentieverklaring, zo laat de Belastingdienst weten.

Dit is afhankelijk van de keuze van het fonds om wel of niet in te varen. Als beide pensioenfondsen hebben aangegeven in te zullen varen, maar een van beide dat nog niet gedaan heeft, wordt het recht op waardeoverdracht opgeschort. Dit recht herleeft weer direct als beide fondsen zijn overgegaan naar het vernieuwde stelsel. Als beide pensioenfondsen nog niet hebben ingevaren, kan waardeoverdracht nog gewoon plaatsvinden. Geeft een van beide pensioenfondsen aan niet te zullen invaren? Dan is waardeoverdracht mogelijk, zodra het invarende fonds is ingevaren. 

De pensioenbedragen in MijnABP veranderen nog niet op 1 juli. Dat komt doordat nog berekend moet worden hoe het opgebouwde pensioen wordt overgezet naar de nieuwe regels voor pensioen. Zodra dat duidelijk is, passen wij de bedragen in MijnABP aan.

Dit is nog onduidelijk. ABP zal er in ieder geval voor zorgen dat werknemers persoonlijk inzicht krijgen in de hoogte van hun pensioen vlak vóór invaren en het verwachte pensioen na invaren. Zodat duidelijk is welke gevolgen de transitie heeft voor de hoogte van het pensioen.

Dat klopt. Met de pensioenpot konden deelnemers zien hoeveel geld het fonds ongeveer reserveert voor hun pensioenuitkering. Dat was op basis van de huidige regels voor pensioen. Nu de Eerste Kamer de Wet toekomst pensioenen heeft aangenomen, komen er nieuwe regels voor pensioen. De huidige pensioenpot laat iets anders zien dan het persoonlijk pensioenvermogen dat er straks komt volgens de nieuwe regels. Dat kan voor verwarring zorgen. Daarom is de pensioenpot nu niet meer beschikbaar. In MijnABP kunnen uw werknemers nog wel:

  • zien hoeveel pensioen zij straks van ABP kunnen verwachten. Die cijfers blijven actueel;
  • hun pensioen plannen, en;
  • zien welke pensioenkeuzes zij hebben.

Lees meer

Wilt u meer weten over de nieuwe regels voor pensioen? Kijk dan op deze pagina.