Meestgestelde vragen webinar juni 2022

In het webinar voor werkgevers op 9 juni 2022 stonden de volgende onderwerpen centraal: de meerwaarde van het pensioen, de pensioenambassadeurs, het bedrag ineens en de Keuzehulp in MijnABP.

Een gevarieerd webinar, waarin ook al veel vragen van werkgevers live werden beantwoord. De antwoorden op veelgestelde vragen die niet in de uitzending beantwoord werden, leest u hieronder.

Waar vind ik de toolkit 'meerwaarde pensioen' op de website?

We hebben deze tool toegevoegd aan onze pagina Handige tools.

In hoeverre kan een pensioenambassadeur een werknemer adviseren en hoe zit het met privacy?

Als pensioenambassadeur begeleidt u de werknemer in diens keuzemogelijkheden. U kunt in uw gesprek aangeven dat u informatie geeft, maar dat de werknemer zelf de keuze maakt. Na een gesprek met de pensioenambassadeur heeft de werknemer vaak meer inzicht in diens persoonlijke situatie. Daardoor kan deze makkelijker zelf een keuze maken.

In hoeverre adviseert ABP haar deelnemers rechtstreeks?

ABP adviseert deelnemers op geen enkele wijze. Wel bieden we tools aan waarmee deelnemers een weloverwogen keuze kunnen maken.

Hoe vaak wordt de cursus Pensioenambassadeur gegeven en waar?

We organiseren de opleiding 2 keer per jaar: in het voorjaar en in het najaar. De cursus vindt plaats in het midden van het land.

Hoeveel uur kost het gemiddeld per week om pensioenambassadeur te zijn?

Afhankelijk van het aantal werknemers binnen de organisatie bent u hier gemiddeld 0,5 tot 2 dagen per week mee bezig.

Wat zijn de kosten van de opleiding pensioenambassadeur?

ABP biedt deze opleiding gratis aan.

 

Lees meer over pensioenambassadeurs

Kan een werknemer ook een bedrag ineens opnemen bij deeltijdpensioen?

Ja dat kan. Voor ieder pensioen dat wordt aangevraagd geldt dat over dat (deel van het) pensioen maximaal 10 procent als bedrag ineens kan worden aangevraagd.

Hoeveel minder wordt de latere uitkering als een werknemer kiest voor bedrag ineens?

Dat is per situatie verschillend. De werknemer kiest zelf een bedrag of percentage om op te nemen. Hoeveel pensioen er daarna nog overblijft, is dus afhankelijk van deze keuze. Zodra de wetgeving definitief is, kan ABP uw werknemers gericht informeren over het bedrag ineens. Dan wordt ook duidelijk wat het effect van hun keuze is op het resterende levenslange ouderdomspensioen.

Welke invloed heeft het bedrag ineens op de verdeling van pensioen bij scheiding?

De keuzes die uw werknemer maakt over pensioen, gelden ook voor het pensioenrecht van de ex-partner. Als uw werknemer kiest voor een bedrag ineens, krijgt de ex-partner ook een bedrag ineens van zijn of haar deel van het ouderdomspensioen. Dit geldt niet als de werknemer en de ex-partner voor conversie gekozen hebben.

Waarom mag een bedrag ineens niet gecombineerd worden met hoog-laagconstructie?

De keuze voor een bedrag ineens mag niet samengaan met de keuze voor eerst een hoger en dan een lager pensioen, inclusief de AOW-overbrugging. Deze voorwaarde is op verzoek van sociale partners en de politiek opgenomen, om te voorkomen dat werknemers te veel pensioen naar voren halen en daarmee hun levenslange ouderdomspensioen te laag wordt.

Is er een overgangsrecht voor werknemers die met pensioen gaan voordat deze regeling ingaat?

Nee, er is geen overgangsrecht.

Mag ABP het bedrag ineens al aanbieden vooruitlopend op de wetgeving?

Nee dat mag niet. We kunnen alleen tijdig informeren zodra de wetgeving definitief is, zodat werknemers zorgvuldig hun pensioenkeuzes kunnen afwegen. 

 

Lees meer over bedrag ineens

Waar vind ik de Keuzehulp en andere tools in MijnABP?

De Keuzehulp is enkel beschikbaar voor werknemers die ouder zijn dan 59 jaar een 3 maanden. Zij vinden de Keuzehulp op de homepage van MijnABP. Andere tools, zoals Overzicht & Inzicht, staan ook op de homepage van MijnABP.

Kunnen pensioenambassadeurs de Keuzehulp zien om werknemers te helpen?

Pensioenambassadeurs krijgen in hun opleiding uitleg over de Keuzehulp. Zij krijgen ook een eigen toegang tot de Keuzehulp, zodat zij werknemers er goed in kunnen begeleiden.

Wijst ABP deelnemers ook op de Keuzehulp als zij 59 jaar en 3 maanden zijn, of is dit aan de werkgever?

Ja, ABP heeft deze werknemers hierover geïnformeerd. Als werkgever kunt u uw werknemers uiteraard ook op de Keuzehulp wijzen. 

 

Lees meer over de Keuzehulp