Veelgestelde vragen over de aanvulling samenvallende diensttijd met pensioen van uw partner

Heeft u in de periode vóór 1 januari 1995 pensioen opgebouwd bij ABP én heeft uw partner gelijktijdig bij ABP of ergens anders pensioen opgebouwd? Dan heeft u mogelijk recht op de aanvulling ‘samenvallende diensttijd’. De informatie over aanvullingen vindt u op deze pagina. Hieronder vindt u de antwoorden op de meestgestelde vragen hierover.

Doorloop de volgende vragen om te zien of u recht heeft op deze aanvulling. 

 1. Hebben u en uw partner tegelijkertijd vóór 1995 pensioen opgebouwd? 
  • Nee: U heeft geen recht op deze aanvulling. 
  • Ja: Ga door naar vraag 2.  

 2. Hebben u en uw partner beiden de AOW-leeftijd bereikt? 
  • Nee: U heeft pas recht op deze aanvulling als u beiden de AOW-leeftijd heeft bereikt. 
  • Ja: Ga door naar vraag 3. 
   
 3. Heeft uw partner vóór 1-1-1995 (ook) pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds dan ABP? 
  • Nee: ABP beoordeelt de aanvulling zelf. U hoeft hiervoor niets te doen. 
  • Ja: U heeft mogelijk recht op deze aanvulling. Download het formulier samenvallende diensttijd en stuur dit naar de pensioenuitvoerders waar uw partner pensioen heeft opgebouwd vóór 1-1-1995.
Vindt u op onze site niet het antwoord op uw vraag? Neem dan contact met ons op via 045 579 62 55. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.

30-01-2020

Als u een aanvulling krijgt van ABP dan ziet u dit op uw betaalspecificatie. Als u meerdere aanvullingen op uw pensioen heeft, dan hebben wij het totale bedrag van die aanvullingen in de betaalspecificatie opgeteld. Bij de toekenning van uw pensioen of in een aparte brief na de toekenning van uw pensioen hebben wij u geïnformeerd waarom u de aanvulling ontvangt. De brieven die u vanaf 2017 heeft ontvangen kunt u in MijnABP terugvinden op mijn.abp.nl/uw-berichten. Twijfelt u of u al een aanvulling krijgt en of u hier recht op heeft? Neem dan contact met ons op.

Heeft u geen nieuwe partner?

Dan heeft u geen recht op deze aanvulling. Deze aanvulling geldt alleen voor mensen die gehuwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen en beiden de AOW-leeftijd al hebben bereikt.

Heeft u een nieuwe partner?

Dan kunt u alleen recht hebben op deze aanvulling als:

 • de partner die u vanaf uw AOW-leeftijd heeft tegelijkertijd met u bij ABP of ergens anders, pensioen heeft opgebouwd voor 1995 én
 • de andere pensioenuitvoerder ook een korting heeft toegepast op het pensioen wegens recht op AOW én
 • beide partners de AOW-leeftijd hebben bereikt. Het gaat dus om de samenvallende diensttijd met de huidige partner en niet met de ex-partner.
Het gaat dus om de samenvallende diensttijd met de huidige partner en niet met de ex-partner.
U kunt alleen recht hebben op deze aanvulling over de overgedragen diensttijd als uw partner tegelijkertijd pensioen heeft opgebouwd bij ABP. Vraag dan bij uw oude pensioenuitvoerder de diensttijd vóór 1995 op via het formulier samenvallende diensttijd.

Heeft de waardeoverdracht vóór 2007 plaatsgevonden?

Dan kunt u recht hebben op deze aanvulling van ABP. Wij informeren u hierover kort voordat u uw AOW-leeftijd bereikt.

Heeft de waardeoverdracht vanaf 2007 plaatsgevonden?

Dan heeft u een waarde meegekregen voor eventuele aanvullingen op uw pensioen. U heeft daarom geen recht meer op een aanvulling van ABP.
Is uw partner overleden en krijgt u een nabestaandenpensioen van ABP? Dan kunt u ook recht hebben op deze aanvulling. Dit kan van toepassing zijn als u een nabestaandenpensioen van ABP krijgt én een ouderdoms- of nabestaandenpensioen van ABP of een andere pensioenuitvoerder en er sprake is van samenvallende diensttijd vóór 1986. Wij informeren u over een mogelijke aanvulling bij de toekenning van uw nabestaandenpensioen en kort voordat u uw AOW-leeftijd bereikt.

Wanneer moet ik de aanvulling zelf aanvragen?

Als we de gegevens van uw andere pensioenuitvoerder nog niet hebben, vragen wij u om het formulier samenvallende diensttijd in te laten vullen door uw andere pensioenuitvoerder.

Ja u kunt dan recht hebben op deze aanvulling. Dit kan van toepassing zijn als u een nabestaandenpensioen van ABP krijgt en uw nieuwe partner tegelijkertijd vóór 1986 pensioen heeft opgebouwd bij ABP of een andere pensioenuitvoerder. Of als u (ook) een ouderdomspensioen krijgt van ABP en uw nieuwe partner tegelijkertijd met u pensioen heeft opgebouwd vóór 1995 bij ABP of bij een andere pensioenuitvoerder.

 • Heeft uw partner pensioen opgebouwd bij ABP? Dan beoordelen wij automatisch of u recht heeft op een aanvulling.
 • Heeft uw nieuwe partner bij een andere pensioenuitvoerder pensioen opgebouwd? Download het formulier samenvallende diensttijd en stuur het naar ABP.
Nee, dan komt u niet in aanmerking voor een aanvulling. De aanvulling samenvallende diensttijd is niet van toepassing op een wezenpensioen.
Ja, dan kunt u ook recht hebben op deze aanvulling. Het is daarvoor niet belangrijk of u al een partner had in de periode vóór 1 januari 1995. Het gaat erom of u op of na uw AOW-leeftijd een partner heeft, die tegelijkertijd met u pensioen heeft opgebouwd vóór 1 januari 1995.

Als uw pensioen al is afgekocht door ABP, dan kunt u daarna niet alsnog recht krijgen op deze aanvulling. Wel hebben wij deze aanvulling meegenomen in het afkoopbedrag als u bij de afkoop van uw pensioen recht had op de aanvulling. ABP koopt het pensioen alleen af als u de AOW-leeftijd heeft bereikt en als u hier toestemming voor heeft gegeven. Bij de afkoop beoordeelt ABP of u recht heeft op deze (en andere) aanvulling(en).

 • Als u géén recht heeft op de aanvulling, dan koopt ABP het pensioen af als u hier toestemming voor geeft. 
 • Als u wel recht heeft op deze aanvulling, dan toetst ABP het pensioen inclusief de aanvulling(en) aan de afkoopgrens. Als het totale bedrag lager is dan de afkoopgrens dan koopt ABP het totale pensioen (inclusief aanvulling) af als u hier toestemming voor geeft. Als het totale bedrag hoger is dan de afkoopgrens dan koopt ABP het pensioen niet af en wordt dit maandelijks uitgekeerd (inclusief de aanvulling).
Ja ook in deze situatie kunt u recht hebben op een aanvulling. U kunt het formulier samenvallende diensttijd invullen als uw partner vóór 1995 tegelijkertijd met u ergens anders pensioen heeft opgebouwd.
Ja, voor militaire diensttijd die meetelt als pensioengeldige tijd geldt deze aanvulling ook.
Ook beroepsmilitairen kunnen recht hebben op deze aanvulling. De vragen en antwoorden op deze pagina gelden ook voor u. Wij informeren u hierover bij de aanvraag van uw pensioen.
 • Ontvangt uw partner een pensioen van ABP? Dan hoeft u dit formulier niet in te vullen. Wij beoordelen dan of u in aanmerking komt voor een aanvulling op uw pensioen en informeren u hierover. 
 • Vul het formulier wel in als uw partner vóór 1995 tegelijkertijd met u ergens anders pensioen heeft opgebouwd. Het formulier om deze aanvulling aan te vragen vindt u op deze pagina.
Mogelijk moet u over de nabetaling inkomstenbelasting betalen. U kunt de Belastingdienst vragen om middeling. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Huurtoeslag

Als u huurtoeslag krijgt van de Belastingdienst, kunt u de Belastingdienst vragen om de eenmalige nabetaling van het ABP aan te merken als ‘bijzonder inkomen’. De Belastingdienst kan deze nabetaling dan buiten beschouwing laten voor uw huurtoeslag. Zo voorkomt u dat uw huurtoeslag wordt verlaagd of ingetrokken.

Zorgtoeslag

Deze mogelijkheid bestaat niet voor de zorgtoeslag. Die kan dus worden gekort bij een eenmalige nabetaling van de ABP-aanvulling. Maar krijgt u een blijvende verhoging van uw ABP-pensioen naast de eenmalige nabetaling? Dan telt die wel gewoon mee voor de toekenning en de hoogte van uw toeslagen. 

Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Vul het formulier in als u een brief van ABP heeft gekregen. Is dit niet het geval, bel dan eerst onze Klantenservice. Dan bekijken we samen of u in aanmerking komt voor de aanvulling.
Hulp nodig?