'Onze deelnemers zijn gebaat bij een nieuw pensioencontract'

ABP is verheugd dat sociale partners en het kabinet erin geslaagd zijn een principeakkoord over het pensioenstelsel te bereiken. Het fonds vindt het positief dat er nu echt stappen worden gezet op weg naar een beter pensioenstelsel. Voor de deelnemers van ABP bevat het gepresenteerde resultaat goede uitgangspunten op basis waarvan sociale partners, kabinet en pensioensector een nieuw pensioencontract kunnen uitwerken.

ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool: “Onze deelnemers zijn gebaat bij een nieuw pensioencontract dat beter past bij deze tijd. Een pensioencontract dat persoonlijker kan worden. Dat duidelijker is voor de deelnemer en hen meer inzicht geeft in en betrekt bij hun pensioen. Het gaat erom dat het stelsel toekomstbestendig wordt terwijl tegelijkertijd waardevolle elementen van het oude stelsel behouden blijven. Zoals samen pensioen opbouwen en samen pech en geluk delen. De belangrijkste aandachtspunten bij de nadere uitwerking zijn juiste rekenregels, passend bij de aard van het nieuwe contract, de vormgeving van de overgang naar een ander stelsel en de benodigde fiscale ruimte. Op al deze punten is ABP graag bereid zijn ervaring en expertise in te zetten.”

05-06-2019