Kosten per deelnemer blijven dalen

Voor ABP was ook 2016 een uitdagend jaar. De focus lag op het verbeteren van de financiële positie en op het, in overleg met sociale partners, werken aan vereenvoudiging van de pensioenregeling. In 2016 zijn er mooie beleggingsrendementen geboekt. Dat staat in het jaarverslag dat ABP op 8 mei publiceerde.

Focus op verlaging kosten en vereenvoudiging pensioenregeling

We hebben gewerkt aan verdere verlaging van de uitvoeringskosten. Met als resultaat dat voor het vierde jaar op rij de uitvoeringskosten per deelnemer gedaald zijn. Van 84 euro in 2015 naar 79 euro in 2016. We streven naar een verdere verlaging van deze kosten.

ABP heeft met sociale partners intensief overlegd over de toegenomen complexiteit in de ABP-pensioenregeling. We hebben gezamenlijk geconstateerd dat het nodig is onze regeling eenvoudiger en daarmee beter beheersbaar en uitlegbaar te maken. Dit zal in 2017 tot wijzigingen moeten leiden.

Mooie beleggingsrendementen

Het vermogen van ABP is door goede beleggingsrendementen met 9,5% gestegen tot 381,8 miljard. Door de lage rente zijn onze verplichtingen echter met hetzelfde percentage gestegen tot 395 miljard. Na een aanvankelijke daling in het voorjaar was de dekkingsgraad aan het einde van het jaar 96,7%.

Een duurzame toekomst

In 2016 is ABP gestart met het invoeren van nieuw beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen. Met het realiseren van de concrete doelen die daarin geformuleerd zijn, liggen we goed op koers.

Ook voor ons pensioenstelsel in Nederland kijken we vooruit. De grote renteafhankelijkheid van het huidige stelsel, in combinatie met de veranderingen op de arbeidsmarkt en binnen de samenleving, maakt modernisering van het stelsel noodzakelijk. ABP denkt en rekent mee aan de contouren van een nieuw pensioenstelsel. Ons uitgangspunt is een persoonlijk pensioen met bescherming.

Lees het jaarverslag

08-05-2017