Dekkingsgraad vrijwel stabiel

De dekkingsgraad van ABP is eind juni vrijwel gelijk aan de dekkingsgraad aan het einde van het vorige kwartaal: 90,6%. ‘We hebben onze dekkingsgraad vrij stabiel kunnen houden. Dat komt vooral door goede beleggingsresultaten, zowel voor als na de uitslag van het Britse referendum. De gevolgen van de Brexit-uitslag waren aan het eind van het tweede kwartaal beperkt. Verlaging van pensioen in 2017 blijft een reële mogelijkheid’, aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool.

De actuele dekkingsgraad was eind juni 90,6%. Het rendement over het tweede kwartaal was 3,9%. Dat komt neer op 13,9 miljard euro. Het vermogen is gegroeid naar 372 miljard. Aan de andere kant stegen de verplichtingen met ongeveer hetzelfde bedrag als gevolg van de gedaalde rente. De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden, komt aan het einde van het tweede kwartaal uit op 94,4%.

Kans op verlaging of indexatie

Corien Wortmann-Kool: ‘Een verlaging in 2017 blijft een reële mogelijkheid. Om dat te voorkomen moet de dekkingsgraad van eind december dit jaar boven de kritische grens van ongeveer 90% blijven. Als de dekkingsgraad eind december zou uitkomen op de huidige stand (90,6%) hoeven we de pensioenen niet te verlagen. Maar de maandelijkse dekkingsgraad kan stijgen en dalen. De ontwikkeling in het komende half jaar van de rendementen en de rente zijn daarvoor van bepalend belang.’ ABP schat nu in dat het de komende 5 jaar het pensioen niet of nauwelijks kan verhogen.

Lees meer

21-07-2016