Beleggen in kerncentrales Tihange en Doel via Engie

ABP belegt in ruim 4.000 bedrijven. Een van die bedrijven is energiebedrijf Engie, dat grote stappen zet in de overgang naar meer duurzame energie. Ongeveer 16% van zijn energieproductie wordt op een duurzame manier opgewekt. Dit bedrijf wekt ook voor ongeveer 15% energie op via kerncentrales. Dit onder andere in de kerncentrales in Tihange en Doel.

Deze kerncentrales staan ter discussie, omdat in het verleden scheurtjes zijn gevonden in de wanden van de reactorvaten. Op 25 juni wordt gedemonstreerd met een ‘menselijke ketting’ van Aken naar Tihange, met als doel van deze actie onmiddellijke sluiting van de kerncentrales.

Wat doet ABP?

ABP heeft als aandeelhouder gesprekken gevoerd met Engie over veiligheid, ook over Doel en Tihange, nadat daar in 2012 problemen aan het licht kwamen. Wij letten immers bij onze beleggingen scherp op de gevolgen voor mens en milieu en spreken bedrijven aan als dat nodig is. Dat is ook bij Engie gebeurd. Het bedrijf heeft toen actie ondernomen en daarna is er uitgebreid getest. In 2015 zijn de reactoren door de Belgische overheid weer veilig verklaard. De stillegging van Tihange 1 in 2016 vond plaats uit voorzorg toen een niet-nucleair deel van de centrale beschadigd raakte. Ook die situatie is weer veilig verklaard. Wij begrijpen dat mensen zorgen hebben over kerncentrales in hun omgeving. ABP gebruikt zijn rol als aandeelhouder om bij het management van Engie het belang van veiligheid bij kerncentrales te blijven benadrukken.

Waarom is kernenergie nog nodig?

Het Internationaal Energie Agentschap geeft aan dat kernenergie nodig is voor de overgang naar duurzame energieopwekking. Kernenergie stoot namelijk geen CO2 uit. Maar wij zijn ons bewust van risico’s op het gebied van veiligheid, kosten van ontmanteling en opslag van afval. Ook begrijpen wij dat mensen zorgen hebben over de veiligheid ervan. ABP richt zich vooral op beleggingen in hernieuwbare energie (bijvoorbeeld energie die opgewekt wordt met zonnepanelen en windmolens).

20-06-2017