ABP past 1.187 pensioenuitkeringen aan

ABP heeft in januari 2019 besloten om van 1.187 deelnemers de pensioenuitkering aan te passen. Aanleiding was een gebrekkige aanlevering van gegevens door SVB in de periode december 2013 - mei 2015.

Bij 632 deelnemers leidt de aanpassing tot een verhoging van de pensioenuitkering. Bij 555 deelnemers is de pensioenuitkering naar beneden aangepast. Hier is sprake van het terugbetalen van eerder te veel ontvangen pensioen. 
 
ABP steekt alle energie in contact met elke getroffen deelnemer. Want ook wij begrijpen goed dat terugbetalingen voor deelnemers heel vervelend uitpakken. ABP wil niet dat mensen hierdoor in de financiële problemen raken. Wij zijn met iedere deelnemer in gesprek over een aanvaardbare oplossing. 
 
Het in de periode 2013 tot nu te veel uitgekeerde pensioen is ten koste gegaan van het pensioenvermogen van ABP-deelnemers. Als er te veel uitgekeerd is, dan moet dat dus terugvloeien naar de pot. Als er te weinig is uitgekeerd, dan moet dat worden nabetaald. In de afgelopen periode heeft ABP aan alle betrokken deelnemers persoonlijk een brief gestuurd. Deze deelnemers weten welke verhoging of verlaging bij hen van toepassing is.
 
De 555 deelnemers die een te hoge uitkering ontvingen, krijgen zes jaar de tijd om dit terug te betalen aan ABP. Bovendien gaan de terugbetaling en pensioenverlaging twee maanden later in, dus in mei 2019. Deelnemers krijgen zo de kans zich hierop voor te bereiden.
 
In een beperkt aantal gevallen heeft er bij deelnemers in februari 2019 al een inhouding plaatsgevonden. Dit was niet de bedoeling en er is met deze deelnemers persoonlijk contact opgenomen om in overleg deze actie te herstellen. ABP is coulant bij het afspreken van een terugbetaalregeling en biedt de mogelijkheid om daar langer over te doen dan in de brief die naar betrokken deelnemers stond vermeld.
 
ABP is wettelijk verplicht het pensioenreglement toe te passen. Dat reglement is bindend en bepaalt de rechten van deelnemers en werkgevers. Daarin staat dat gepensioneerden moeten krijgen waar zij recht op hebben. Niet minder en niet meer. Het bedrag dat reglementair te veel is betaald, kan daardoor worden teruggevorderd. 
ABP meent ook niet anders te kunnen. Het fonds beheert het vermogen dat voor pensioenen is bedoeld, van en voor de deelnemers. ABP mag het vermogen niet op een andere manier besteden als die niet strookt met het pensioenreglement. Daarom voelt het fonds zich gebonden om de bedragen die ten onrechte zijn uitbetaald, terug te vorderen. De andere kant van de medaille is dat ABP te weinig betaalde bedragen alsnog uitkeert.
 
Dit bericht van 1 maart 2019 is geactualiseerd op 15 maart 2019 en 11 april 2019

11-04-2019