ABP past 1.187 pensioenuitkeringen aan

ABP heeft in januari 2019 besloten om van 1.187 deelnemers de pensioenuitkering aan te passen. Aanleiding was een gebrekkige aanlevering van gegevens door SVB in de periode december 2013 - mei 2015.

Bij 632 deelnemers leidt de aanpassing tot een verhoging van de pensioenuitkering. Bij 555 deelnemers is de pensioenuitkering naar beneden aangepast. Hier is sprake van het terugbetalen van eerder te veel ontvangen pensioen. 
 
ABP steekt alle energie in contact met elke getroffen deelnemer. Want ook wij begrijpen goed dat terugbetalingen voor deelnemers heel vervelend uitpakken. ABP wil niet dat mensen hierdoor in de financiële problemen raken. Wij zijn met iedere deelnemer in gesprek over een aanvaardbare oplossing. 
 
Het in de periode 2013 tot nu te veel uitgekeerde pensioen is ten koste gegaan van het pensioenvermogen van ABP-deelnemers. Als er te veel uitgekeerd is, dan moet dat dus terugvloeien naar de pot. Als er te weinig is uitgekeerd, dan moet dat worden nabetaald. In de afgelopen weken heeft ABP aan alle betrokken deelnemers persoonlijk een brief gestuurd. Deze deelnemers weten welke verhoging of verlaging bij hen van toepassing is.
 
De 555 deelnemers die een te hoge uitkering ontvingen, krijgen zes jaar de tijd om dit terug te betalen aan ABP. Bovendien gaan de terugbetaling en pensioenverlaging twee maanden later in, dus in mei 2019. Deelnemers krijgen zo de kans zich hierop voor te bereiden.
 
In een beperkt aantal gevallen heeft er bij deelnemers in februari 2019 al een inhouding plaatsgevonden. Dit was niet de bedoeling en er is met deze deelnemers persoonlijk contact opgenomen om in overleg deze actie te herstellen. ABP is coulant bij het afspreken van een terugbetaalregeling en biedt de mogelijkheid om daar langer over te doen dan in de brief die naar betrokken deelnemers stond vermeld. 
 
Voor deelnemers die dat wensen is ABP op vrijdagavond 15 maart tot 2 uur na de uitzending van Meldpunt bij Omroep Max bereikbaar om vragen te beantwoorden. 
ABP is bereikbaar op 045-5796170 (en natuurlijk op alle werkdagen tijdens kantooruren).
 
Dit bericht van 1 maart 2019 is geactualiseerd op 15 maart 2019

15-03-2019