Welke belangenverenigingen maken gebruik van het hoorrecht bij ABP?

Verenigingen kunnen hun stem laten horen over de nieuwe regels bij ABP
29 februari 2024

Werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) praten eind maart met belangenverenigingen van pensioengerechtigden en oud-deelnemers over de nieuwe pensioenregeling bij ABP. Ze doen dat in het kader van het wettelijk hoorrecht. Welke belangenverenigingen zitten aan tafel?

Sociale partners bepalen nieuwe regels

De sociale partners van ABP hebben in de Pensioenkamer afspraken gemaakt over hoe de vernieuwde pensioenregeling eruit moet zien en hoe we overgaan naar de vernieuwde regeling. Deze afspraken staan in het concept-transitieplan. Bij het maken van het concept-transitieplan is er nauw samengewerkt met ABP.

Sociale partners praten nu eerst met belangenverenigingen

De sociale partners gaan eind maart praten met belangenverenigingen. Dat is het zogeheten ‘hoorrecht’. Dat geldt voor:

  1. verenigingen van pensioengerechtigden, en;
  2. verenigingen van oud-deelnemers. Dat zijn mensen die na hun vertrek hun pensioen bij ABP hebben laten staan. Zij zijn nog niet met pensioen.

Lees hier meer over het hoorrecht bij ABP

Belangenverenigingen moeten voldoen aan de voorwaarden

De verenigingen moeten zich melden bij de Pensioenkamer. Die checkt of zij voldoen aan de eisen:

  • De vereniging moet minimaal 1.000 pensioengerechtigden of oud-deelnemers vertegenwoordigen.
  • De vereniging moet een volledige rechtsbevoegdheid hebben. Dat betekent dat er een akte van een notaris is met statuten.
  • In deze statuten staat dat zij de belangen van pensioengerechtigden of oud-deelnemers behartigt.
  • Tenslotte moet de vereniging vóór 12 maart 2024 melden dat ze gebruik wil maken van het hoorrecht.

Met deze belangenverenigingen gaan de sociale partners praten

Uit een controle door de Pensioenkamer blijkt dat de onderstaande verenigingen gebruik kunnen maken van het hoorrecht:

Sociale partners geven aan wat ze doen met een oordeel

De verenigingen kunnen hun mening geven over de plannen en de keuzes die sociale partners gemaakt hebben. Ze kunnen ook een oordeel meegeven over de plannen. Sociale partners nemen daarna deze informatie mee bij het definitieve besluit over het transitieplan. Geeft een vereniging een oordeel? Dan geven sociale partners aan wat ze met het oordeel hebben gedaan.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met een van deze organisaties bij vragen over het hoorrecht. Zij kunnen u meer vertellen over hun standpunten.