• Contact
Henk en Jadey in de fitnessruimte van de gevangenis

Blijft u werken na uw pensioen?

Dan is het goed om dit te weten
5 januari 2023

Lang niet iedereen stopt met werken als hij AOW krijgt. Een kleine 200.000 Nederlanders werkt langer door. En hun aantal neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Overweegt u ook om langer door te werken? Senior pensioenvoorlichter Fabian Schumans vertelt wat erbij komt kijken als u doorwerkt na uw AOW-leeftijd.

De één telt de dagen af totdat zijn pensioen ingaat. Bijvoorbeeld om een reis te maken of om op de kleinkinderen te passen. De ander peinst er niet over om te stoppen met werken. Bijvoorbeeld omdat het werk leuk is, de (jongere) partner nog werkt of omdat het extra geld goed uitkomt. Gelukkig kunt u voor een groot deel zelf kiezen wanneer uw pensioen ingaat.

Wanneer start uw pensioen?

Bij ABP laten veel deelnemers hun pensioen ingaan als ze ook AOW van de overheid krijgen. (Controleer hier wanneer u AOW krijgt) of ze maken de keuze om eerder te stoppen met werken. Als u langer wilt doorwerken zijn er volgens onze pensioenvoorlichter een paar zaken waar u rekening mee moet houden. 

Geen verzekering bij arbeidsongeschiktheid

Fabian: “De wet gaat er vanuit dat u stopt met werken. Daar krijgt u immers AOW voor. Dus op het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt, bent u niet meer verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. U betaalt ook geen premie meer. Dat betekent dat u geen WIA-uitkering krijgt als u ziek wordt en niet meer kunt werken. U krijgt bij ziekte maximaal 13 weken salaris. Uw AOW loopt gewoon door. Net als uw pensioen van ABP (als dat al is ingegaan). U krijgt geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ABP.”

Geen verzekering bij werkloosheid

“Op het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt, bent u ook niet meer verzekerd voor werkloosheid. Werkt u door en raakt u uw baan kwijt? Dan krijgt u geen WW. Ook dit heeft geen invloed op uw pensioen of AOW”, legt Fabian uit. 

Minder belasting betalen na uw AOW

“Het goede nieuws is: als u AOW krijgt, gaat u waarschijnlijk minder belasting betalen. Hoeveel? Dat hangt af van uw inkomen. U betaalt geen AOW-premie meer en uw heffingskortingen (korting op de inkomensbelasting) veranderen. Zo krijgt u (alleenstaande) ouderenkorting als u AOW ontvangt. Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst. Ik adviseer om goed na te denken óf u de loonheffingskorting wilt toepassen, en zo ja, op welk inkomen. Zo voorkomt u naheffingen van de Belastingdienst.”

Controleer uw toeslagen en aanvullingen!

“U kunt naast uw AOW en pensioen van ABP net zoveel bijverdienen als u wilt. Uw AOW- en pensioenbedragen veranderen niet door uw salaris. Krijgt u naast uw AOW nog een aanvulling? Let dan op!”, waarschuwt de pensioenvoorlichter. “Neem de AOW-toeslag of AIO-aanvulling. Deze regelingen zijn er om een (te) laag pensioen te compenseren. Als u gaat bijverdienen, kan uw toeslag of aanvulling lager worden of zelfs stoppen. Dat geldt ook voor de zorgtoeslag en/of huurtoeslag. Het is slim om de info op de website van de Belastingdienst te bekijken hierover.” 

Voorkom een naheffing van de Belastingdienst

Als u doorwerkt krijgt u:

  1. AOW van de overheid
  2. pensioen van ABP (tenzij u dat uitstelt), en
  3. salaris

Fabian: “Kijk goed naar wat u netto overhoudt. Want, stel dat u nog voor een paar uur per week bij uw werkgever werkt. Dan ontvangt u van 3 instanties geld. Los van elkaar zijn bedragen relatief laag. Daardoor betaalt u er ook relatief weinig belasting over. Maar de Belastingdienst telt dat wel allemaal bij elkaar op. Daardoor kunt u in een hogere belastingschijf terechtkomen. Gevolg: een flinke naheffing.”

Maak afspraken met uw werkgever

“Verder hangt er veel af van hoe u het geregeld heeft met uw werkgever”, vertelt Fabian. “Vaak staat in de cao dat het arbeidscontract stopt op de AOW-leeftijd. Wie wil doorwerken, moet met zijn werkgever nieuwe afspraken maken. Denk aan: het bestaande contract aanpassen, een nieuw (tijdelijk) contract maken of laten inhuren als zzp’er. En nieuwe afspraken maken over het pensioen (de premie en de opbouw). Alles gaat in overleg. Een werkgever is niet verplicht om akkoord te gaan.”

Wat gebeurt er in de praktijk?

Een sector waar het vaak voorkomt dat een werknemer ervoor kiest zijn pensioen uit te stellen, is het onderwijs, merkt Fabian. “Leraren voelen zich vaak betrokken bij hun vak en hun werkgever. Als ze werken in een regio waar een tekort aan leraren is, besluit menig docent niet meteen met pensioen te gaan. Ze maken dan bijvoorbeeld het schooljaar af. Of kiezen ervoor om een jaar langer te blijven. Het helpt veel als een werkgever zich dan flexibel opstelt.”

Fabian: “Vaak zijn mensen klaar met werk als verplichting. Maar als werknemers de vrijheid krijgen hun functie op hun eigen manier in te vullen, dan zijn meer mensen geneigd om na hun AOW-datum nog even door te gaan.”

Wat ook vaker voor komt, is dat jonge gepensioneerden een eigen bedrijf beginnen. “Ze worden dan zzp’er en laten zich inhuren door hun (vorige) werkgever. Dat zie je bijvoorbeeld vaak bij gemeentes dat oud-collega’s een tijdelijk project kunnen doen.” 

Gaan er straks meer mensen langer doorwerken?

Fabian kan zich goed voorstellen dat we steeds vaker werkende 67-plussers gaan zien. “De generatie die nu de AOW-leeftijd bereikt, is over het algemeen jonger met werken begonnen dan de generaties na hen. Langer doorwerken is onder de huidige 67-plussers daarom minder populair dan bij de jongeren die nu de arbeidsmarkt betreden.

Ik zie bij veel werkgevers dat ze bezig zijn hun werknemers vitaal te houden en ervoor te zorgen dat personeel duurzaam inzetbaar is. Als je later bent begonnen met werken, flexibel kon werken en gebruik kunt maken van regelingen voor duurzame inzetbaarheid, dan is het makkelijker om langer door te werken.”