• Contact

Waar gaan we naartoe?

Routekaart voor afbouw fossiel en aanscherping duurzaamheidsbeleid
10 juni 2022

In 2021 stelden we vast dat ons duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid ambitieuzer moest worden om onze bijdrage te leveren aan de energietransitie. Verschillende wetenschappelijke rapporten in dat jaar toonden aan dat de opwarming van de aarde sneller gaat dan verwacht. Daarop kondigden we in oktober vorig jaar aan onze beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen te verkopen. Daarnaast gaven we aan ons duurzaamheidsbeleid aan te scherpen en dat we in 2022 daarover meer bekend zouden maken. Hoe ziet het traject van afbouw fossiel er nu uit? Hoe ver is ABP met het verder aanscherpen en wanneer maakt ABP de aangescherpte doelen bekend?

Afbouw beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen

Het verkopen van de beleggingen in de producenten van olie, gas en steenkolen ter waarde van circa € 15 miljard doen we zorgvuldig. We doen het ook op een manier waarop het financieel verantwoord is. Bij de aankondiging dat we deze beleggingen gingen verkopen, gaven we om die reden ook aan te verwachten dat in het eerste kwartaal van 2023 het merendeel van de beleggingen zijn verkocht.

Onlangs maakten we bekend dat eind 2021 er voor ruim € 2 miljard aan beleggingen in producenten van fossiele energie zijn verkocht. Voor de verdere afbouw moest onze uitvoerder APG een aantal handelingen verrichten om onze beleggingen ‘verkoopklaar’ te maken. Onze uitvoerder APG belegt namelijk voor meerdere fondsen gezamenlijk. Als ABP hieruit beleggingen wil verkopen, dan moet onze portefeuille worden losgeknipt van de beleggingen namens andere fondsen. Dit kost iets meer tijd dan voorzien. Dit betekent dat de afbouw van onze beleggingen niet gelijkmatig verloopt en dat we dus niet ieder kwartaal evenveel verkopen.

Dat zal ook zijn terug te zien in de lijst met beleggingen per 31 maart 2022 die wij begin juli zullen publiceren. De koers van de aandelen in producenten van fossiele brandstoffen is de afgelopen tijd zeer beweeglijk. Op dit moment stijgen ze. Als pensioenbelegger ligt onze focus echter op de langere termijn. Dat producenten van fossiele brandstoffen nog niet verkocht zijn, heeft dan ook niets te maken met de koersen van de aandelen maar dus zoals gezegd met het losknippen van de portefeuille. Daarbij verwachten we nog steeds dat het merendeel van onze beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen in het eerste kwartaal van 2023 zal zijn verkocht. ABP blijft daarnaast, zo lang de verkoop van de beleggingen in fossiele producenten nog niet volledig is afgerond, haar invloed als aandeelhouder uitoefenen.

 

We focussen op 2 transities

Met het oog op diverse klimaatonderzoeksrapporten en -afspraken én de wensen van onze deelnemers en andere stakeholders scherpen we ons duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid verder aan. Met meer focus en ambitieuzer doelstellingen. Hoewel we als een van de grootste pensioenfondsen ter wereld een relatief grote invloed hebben, kunnen we niet alle uitdagingen in de wereld via beleggingen en engagement aanpakken. We moeten keuzes maken.

Wij hebben onderzocht welke transities van doorslaggevende invloed zijn op het vermogen van bedrijven om lange termijn waarde te creëren. Dit heeft geleid tot een keuze van de volgende 2 transities waarop wij met ons beleggingsbeleid willen inspelen:

  1. Klimaatverandering en de noodzaak van de transitie naar nieuwe energieopwekking en duurzame energiebronnen
  2. Behoud van natuur en biodiversiteit, in het licht van toenemende schaarste van grondstoffen en voedsel, en de noodzaak om anders om te gaan met natuurlijke hulpbronnen

In de afgelopen periode hebben we in beeld gebracht in welke mate onze beleggingen kwetsbaar zijn voor de risico’s die voortkomen uit deze grote transities. Om deze transities rechtvaardig te laten verlopen, is het respecteren van mensenrechten een randvoorwaarde. Hiermee verleggen we dus de focus van 3 transities zoals aangekondigd in 2020- digitalisering was de derde transitie- naar twee transities waarop wij impact willen hebben. Op het terrein van digitalisering blijven we rekening houden met relevante ontwikkelingen voor onze portefeuille, zoals vraagstukken rond privacy en dataveiligheid. Onze invloed zullen we op de andere 2 transities dus krachtiger inzetten.

We scherpen ons klimaatbeleid verder aan

Voor wat betreft de aanscherping van ons klimaatbeleid hanteren we verschillende instrumenten. Onlangs hebben we bijvoorbeeld ons klimaatstembeleid al aangepast voor de aandeelhoudersvergaderingen in dit seizoen. Daarnaast zullen we zoals eerder vermeld in 2022 concrete nieuwe klimaatdoelen bekendmaken. Denk aan een aangescherpte CO2-reductiedoelstelling voor 2030, insluitingscriteria rond klimaatbeleid en daaruit voortvloeiend de aanscherping van ons engagementbeleid. Na de aanscherpingen op het gebied van klimaat nemen we dit jaar ook besluiten met betrekking tot het 2e transitiethema, natuurbehoud & biodiversiteit. Het gaat dan om de ontwikkeling van beleid om verder te investeren in Duurzame ontwikkelingsdoelen, zoals schoon water, leven in het water en op het land. Maar ook over ons engagementbeleid en insluitingscriteria op dit vlak, evenals het stembeleid om op aandeelhoudersvergaderingen invloed uit te oefenen en duidelijk te maken wat wij van bedrijven verwachten.