Verkiezingen 2021: wat zijn de plannen met pensioen?

10 maart 2021

Volgende week mogen we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. De meeste politieke partijen besteden volop aandacht aan het onderwerp pensioen in hun verkiezingsprogramma’s. Wat zijn hun plannen met pensioen?

Vorig jaar zomer bereikten het kabinet en sociale partners overeenstemming over de uitwerking van het pensioenakkoord. Het akkoord bevat afspraken die het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker moeten maken. De huidige coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie steunen het pensioenakkoord. Ook de PvdA en GroenLinks zijn voorstander, al komt het onderwerp niet terug in het verkiezingsprogramma van laatstgenoemde partij. Deze 6 voorstanders vertegenwoordigen in de peilingen ongeveer twee derde van de Kamerzetels. Draagvlak voor het nieuwe pensioenstelsel lijkt daardoor verzekerd tijdens de komende kabinetsperiode. 

Tot de tegenstanders van het akkoord behoren PVV, SP, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie. PVV en SP zijn tegen een verdere stijging van de AOW-leeftijd en willen dat deze leeftijdsgrens wordt teruggebracht naar 65 jaar. Forum voor Democratie pleit voor een totaal ander pensioenstelsel met meer keuzevrijheid en vrijwillige deelname aan een pensioenfonds.

Hogere AOW-uitkering

Net als bij GroenLinks komt het pensioenakkoord niet aan bod in de verkiezingsprogramma’s van DENK en 50PLUS. Wel benoemen beide partijen een aantal standpunten binnen het pensioenthema. Zo wil DENK dat de AOW-leeftijd niet verder wordt verhoogd en vraagt de partij om een realistische rekenrente om pensioenen te kunnen verhogen. 

50PLUS zet onder meer in op een hogere AOW-uitkering, door te pleiten voor een 13de maand en een volwaardige vakantie-uitkering van 8% voor AOW’ers. Ook andere partijen, zoals D66, SP, PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren, zijn voorstander van een hogere AOW-uitkering. De partijen vinden dit nodig om de koopkracht van gepensioneerden op peil te houden.

Eerder stoppen of langer doorwerken

De leeftijd waarop mensen kunnen stoppen met werken, komt terug in veel verkiezingsprogramma’s. Sommige partijen pleiten voor nieuwe regels waardoor mensen eerder kunnen stoppen. Andere partijen zetten zich juist in voor de mensen die langer willen doorwerken. Tot de eerste groep behoren PvdA, Partij voor de Dieren, PVV en Forum voor Democratie. Die laatste 2 partijen vinden dat mensen met fysiek zware beroepen na 40 jaar werken recht moeten krijgen op AOW. PvdA legt die grens op 45 jaar. Partij voor de Dieren vindt dat iedereen die 40 jaar heeft gewerkt, vanaf 65 jaar AOW moet krijgen. 

VVD en D66 vinden dat het verplichte leeftijdsontslag in cao’s moet verdwijnen. Wie na het bereiken van de AOW-leeftijd wil blijven werken, moet die keuze hebben. De AOW gaat dan later in. Ook pleiten beide partijen voor een zogenaamde premievakantie. Hiermee kunnen werkenden hun pensioenopbouw pauzeren. Ze sparen dan een bepaalde periode niet en kunnen dat geld besteden aan andere zaken. Het gevolg is dat de pensioenuitkering lager uitvalt.

Maximum pensioengevend salaris

VVD en D66 vinden elkaar ook in het versoberen van de pensioenplicht. Beide partijen willen deelnemers zelf laten kiezen of ze boven € 60.000 aan (pensioengevend) salaris per jaar nog pensioenpremie willen betalen en pensioen opbouwen. Meer opbouwen mag, maar is niet verplicht. De huidige grens ligt bij een (pensioengevend) salaris van € 112.189 per jaar. Dit wordt ook wel het maximum pensioengevend salaris genoemd. 

ChristenUnie en SGP willen het fiscaal maximum pensioengevend salaris verlagen, naar respectievelijk € 60.000 en € 80.000. Dit betekent dat de pensioenopbouw boven deze grensbedragen niet meer fiscaal aftrekbaar is.

Regeerakkoord

Na de verkiezingen van 17 maart begint de formatie van een nieuw kabinet. Minimaal 3 partijen zullen nodig zijn voor een meerderheid in de Tweede Kamer. En die partijen hebben allemaal hun eigen wensen. Het proces van geven en nemen tussen de partijen resulteert uiteindelijk in een regeerakkoord. Daarin staat wat de nieuwe regering in de komende 4 jaar wil doen en bereiken, ook op het gebied van pensioen.