• Contact

‘Mensen zijn bewuster bezig wanneer ze met pensioen willen’

Trendwatcher Adjiedj Bakas blikt vooruit naar 2022
27 december 2021

Wat heeft 2022 voor ons in petto? Trendwatcher Adjiedj Bakas, auteur van het nieuwe boek ‘Het Tijdperk van Chaos’, verwacht dat we hinder blijven ondervinden van hogere energieprijzen en tijdelijke lockdowns vanwege corona. Maar we gaan ook meer mediteren en bewegen. Dit laatste niet alleen om van de corona-kilo’s af te komen, maar ook om buiten te zijn en te genieten het groen om ons heen. ‘Dus zorg dat er bomen en bossen in de buurt zijn van de plek waar we wonen en werken.’ Een vooruitblik op het Chinese jaar van de Tijger.

2022: economie en werk

‘Er is een groot tekort aan arbeidskrachten. Dat heeft onder andere te maken met de vergrijzing. Dit betekent dat salarissen en de tarieven voor zzp’ers omhoog zullen gaan. Het valt ook te verwachten dat de inflatie verder gaat oplopen, vooral door hogere energieprijzen, het chipstekort en de hoge grondstofprijzen. Transport wordt duurder, teleshopping wordt duurder. We leven in een tijd van overvloed, maar krijgen te maken met schaarste aan alles.’

2022: Vrije tijd

‘Veel mensen vinden het leuk om te klussen. Het reparatiegilde gaat hard aan de slag in 2022. Denk daarbij aan gepensioneerden die het leuk vinden om een schilderij of antieke kast te repareren. Maar het kan ook om andere dingen gaan. In tijden van crisis (= coronacrisis) hebben mensen behoefte aan entertainment. Als het weer kan zitten de voorstellingen in het theater propvol. Daarnaast is er een enorme markt voor entertainment zoals streaming diensten en ook spelletjes – oudhollandse spelletjes – blijven onverminderd populair. Net als videogames.’

2022: corona

‘Ook in 2022 zullen we van lockdown naar lockdown leven, maar minder dan het afgelopen jaar het geval was. Het coronavirus is nog niet weg. Farmaceuten en epidemiologen schatten dat we in 2024 of 2025 vaccins hebben die alles aan kunnen. En pillen die je kunnen genezen van corona als je het niet al te zwaar hebt. Ze verwachten dat het nog maximaal 4 jaar duurt voordat het virus is uitgewoed. Dat was met de Spaanse griep ook zo. De komende jaren zal de overheid van tijd tot tijd vragen om een lockdown. Die zal soms een week duren en soms iets langer. Voor werkenden is het om deze reden belangrijk om te zorgen voor een goede werkplek thuis. Daar moeten huizenbouwers rekening mee houden. De meeste huizen hebben geen goede werkplek thuis. Je zult ook zien dat mensen liever een tuinhuis hebben dan een leaseauto. Ze hoeven immers niet meer zo vaak naar kantoor.’

2022: de zorg

‘De zorg dreigt onbetaalbaar te worden, mede door de vergrijzing. Er zal fors bezuinigd worden op de zorg. Daarom is ‘zorg-sparen’ straks het nieuwe normaal. Dus dat je een deel van je pensioen of salaris opzijzet en een apart potje aanlegt voor bijvoorbeeld een nieuwe heup of knie. Het kan belangrijk zijn om daarvoor te sparen.’

2022: met pensioen

‘Mensen zijn bewuster bezig met wanneer ze met pensioen willen gaan. Een deel zal ervoor kiezen om al op hun 62e of in ieder geval voor hun 65e met pensioen te gaan en niet wachten tot ze de AOW-leeftijd bereiken. En ik denk dat gepensioneerden die een huis in het buitenland hebben gekocht, zullen terugkeren naar Nederland. Spanje bijvoorbeeld wordt veel te droog in de zomer door de klimaatverandering.’

2022: familie (en vramilie)

‘We vinden familie belangrijker dan ooit. Of eigenlijk ook wat ik noem ‘vramilie’, dus ook familie van goede vrienden. Ons huis is de plek waar we ons terugtrekken met vrienden en familie en we willen meer aandacht aan elkaar besteden. De periode voor corona was een tijd van hollen en draven en we hebben nu geleerd iets rustiger te leven. We zoeken naar een betere balans en besteden mede om die reden meer aandacht aan familie en vrienden.’

2022: levensbeschouwing

‘Mensen zijn - zeker door de pandemie - aan het denken gezet als het gaat om de manier waarop we leefden. Mensen gaan meer mediteren, doen aan yoga. En ook bidden kan weer meer een rol spelen. Ik hoor van sommige mensen dat ze weer naar de kerk gaan. Iemand zei laatst tegen mij: Ik geloofde niet meer in god, maar ik miste hem wel.’

2022: de samenleving

‘Ik denk dat de individualisering af gaat nemen. Het heeft veel goeds gebracht: de keuzes die we voor onszelf maakten. Maar ook veel eenzaamheid. Mensen willen die eenzaamheid doorbreken, waarbij ik wil aangeven dat eenzaamheid niet alleen iets is van oude mensen. Het is van alle generaties. Ook verwacht ik dat steeds meer vrouwen naar voren zullen stappen. En een plek innemen in de maatschappij. Dat begon zo’n 20 jaar geleden en dat wordt steeds zichtbaarder.’

2022: duurzaamheid

‘Hier wordt niet alleen steeds meer over gesproken, maar ik denk dat we ook daadwerkelijk duurzamer gaan leven. Ik zie niet zo snel gebeuren dat mensen korter gaan douchen. Wat ik wel denk is dat mensen spullen minder snel gaan weggooien. Het recyclen van meubelen en andere spullen is ook heel duurzaam. Oude spullen hergebruiken is beter dan opnieuw wegwerpartikelen kopen.’

Wat is uw belangrijkste boodschap voor 2022?

‘Investeer in gelukkig zijn. Geluk is deels maakbaar door de keuzes die je zelf maakt. Ga het organiseren. Verander wat mogelijk is als je het anders wilt. En dan kom ik nog even terug op het ‘zorg-sparen’. Ik was tot mijn 50e kerngezond. Eén van mijn vrienden zei: na je 50e begint je lichaam signalen af te geven. Je denkt er voor je 50e liever niet aan, maar zet geld opzij. Ik doe zelf ook aan ‘zorg-sparen’.