• Contact

‘Ik hou deelnemers een spiegel voor’

Bijna 100 deelnemers namen deel aan online pensioengesprek tijdens NOT
13 december 2021

Ik wil minder uren gaan werken. Wat is daarvan de invloed op mijn pensioen? Hoe kan ik eerder stoppen met een redelijk pensioen? Wat kan ik met het Nabestaandenpensioen. Een greep uit de vragen van de bijna 100 ABP-deelnemers die begin deze maand tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) online aanklopten met een verzoek om uitleg te krijgen. ‘Ze hadden zich goed voorbereid’, zegt ABP-Pensioenvoorlichter Frank Aerts over de docenten die met vragen kwamen. ‘Deze deelnemers, voornamelijk 55-plussers, waren duidelijk al bezig met hun pensioen.’

 

Verreweg de meeste vragen gingen over eerder stoppen met werken en de gevolgen voor de portemonnee. Maar ook het idee om te kiezen voor deeltijdpensioen leeft bij docenten. ‘We willen niet alleen een antwoord geven op de vraag: hoeveel krijg ik? Maar ook ondersteunen hoe ze dat zelf kunnen achterhalen’, zegt Frank over het informeren van de deelnemers. ‘Want het voornemen om op 1 september te stoppen met werken kan een dag later zijn aangepast in naar 1 augustus of 1 oktober.’

Momentje voor Jezelf!

Frank is al vele jaren Pensioenvoorlichter bij ABP. Dat wil zeggen dat hij werknemers informeert over het ABP pensioen en hen helpt bij het maken van keuzes. Ook geeft hij workshops MijnABP en verzorgt hij Kennisdagen rondom pensioenmaterie voor werkgevers.

 

Hij zegt het jammer te vinden dat het momentje voor jezelf - zoals de sessies met deelnemers tijdens de NOT werd gedoopt - niet fysiek kon plaatsvinden. Dus niet in de Utrechtse Jaarbeurs zoals gepland, maar online via Teams vanwege de coronamaatregelen. ‘Op zo’n beurs lopen deelnemers met collega’s rond. Dat kon nu niet en dan mis je dat informele contact en de informele informatieve gesprekken met deelnemers die een beurs met zich meebrengt.’

Waarom wil je stoppen?

Toch kijkt Frank met een goed gevoel terug op de 5 dagen dat het evenement duurde, waarvan hij 3 dagen online beschikbaar was voor vragen. ‘Wanneer kunnen we stoppen met werken, is vaak een vraag die gesteld wordt. De vraag die ik dan vaak stel is: wat is de reden? Waarom wil je stoppen? Is dat omdat je een andere invulling wilt geven aan je leven? Dan gaat het vooral over wanneer bereik ik het inkomen waarmee ik het kan doen. Wat is genoeg?’

 

‘Wat ik eigenlijk doe is deelnemers een spiegel voorhouden. Wat is eigenlijk jouw wens? Er is ook een groep die klaar is met werken, vergaderen en al dat andere gedoe. Als de conclusie vervolgens is dat het ze veel geld kost om te stoppen en dat het financieel lastig wordt, dan kan het handig zijn om over andere oplossingen na te denken. Want is stoppen dan wel de juiste oplossing? Je kunt ook kijken naar een andere, minder intensieve baan voor de laatste jaren. Alhoewel dat niet altijd makkelijk te realiseren is.’

Ook nog andere vragen

Ook al waren het vooral 55-plussers die zich hadden aangemeld met één of meerdere vragen over hun pensioen, kwamen ook jongere ABP-deelnemers uit het onderwijs met vragen. ‘Er was iemand – geboren in 1985 – die zichzelf een hybride werknemer noemde. Deze deelnemer werkt 3 dagen per week in zijn eigen bedrijf en 2 dagen in het onderwijs. Die vroeg zich af hoe hij kan voorkomen dat hij met een pensioengat wordt geconfronteerd. Die zal deze vraag moeten neerleggen bij een financieel adviseur om te kijken wat de aanvullende pensioenmogelijkheden zijn bij zijn eigen bedrijf. Daar kunnen wij niet zoveel mee. Alleen doorverwijzen.’

Tips van de pensioenvoorlichter

Raadpleeg eerst MijnABP, is de eerste tip die Frank deelnemers wil meegeven als ze een idee willen hebben wat ze kunnen verwachten aan pensioeninkomsten. Daar is volgens hem veel informatie te vinden. ‘Dan moet je wel weten of dit voldoende is. Dit inzicht ontbreekt vaak en is wel belangrijk. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in wat je nodig hebt. De “Pensioencoach” en “Helder Overzicht en Inzicht” zijn hiervoor hulpprogramma’s op “MijnABP”.’

 

‘Daarnaast wil ik dat deelnemers ook risico’s onder ogen zien als het gaat om het Nabestaandenpensioen. Veel deelnemers weten wat ze krijgen bij leven, maar ze staan niet stil bij wat de gevolgen zijn als één van beide partners overlijdt. MijnABP geeft ook daar inzicht in.’

De interesse voor pensioen van jongere deelnemers groeit

Ook al is de gemiddelde deelnemer die met vragen komt over zijn of haar pensioen vaak een 55-plusser, Frank ziet ook steeds vaker jongere deelnemers aanhaken. ‘Oudere deelnemers komen altijd wel naar voorlichtingsbijeenkomsten, maar ik heb het idee dat alles rond pensioen ook de jongere deelnemers steeds meer bezighoudt.’