• Contact

Investeren in een bank met een geweten

Van jouw geld
14 april 2021

Om de pensioenen te laten groeien belegt ABP jouw geld zo duurzaam en verantwoord mogelijk. En als het even kan in Nederland. In de serie Van jouw geld laten we zien wat we in Nederland met jouw geld mogelijk maken. Deze aflevering: hoe ABP het leven van mensen in ontwikkelingslanden verbetert en daar rendement mee haalt.

In landen onder de evenaar is vaak zon genoeg, maar de stap naar eindeloze velden vol glimmende zonnepanelen is lastig. In veel ontwikkelings- en opkomende landen is hiervoor vaak onvoldoende geld. Hetzelfde geldt voor landbouw. Vruchtbare grond genoeg, maar kapitaal voor machines, irrigatie en verwerkingsketens ontbreekt. Hier biedt de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) uitkomst. Ruim 50 jaar geleden werd de bank opgericht als financier van ontwikkelingsprojecten in het buitenland.

Bank met een missie en geweten

‘Wij zijn een bank met een missie en geweten’, zo schetst Jorim Schraven, directeur van het Impact en ESG team. ‘Ons belangrijkste doel is geld winstgevend in te zetten, en wel op zo’n manier dat de impact in de landen zelf het grootst is. Zo willen we het lokale bedrijfsleven in ontwikkelings- en opkomende landen echt versterken, meer en betere banen creëren en bijdragen aan gunstigere leefomstandigheden. Ook klimaat, rechten van vrouwen en minderheden zijn belangrijke criteria voor ons. De 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) zijn daarbij een belangrijke leidraad.

Van Turkije tot Mali projecten financieren

FMO financiert projecten in 85 landen over de hele wereld. Van redelijk ontwikkelde landen zoals Turkije tot laag ontwikkelde zoals Mali en Democratische Republiek Congo (DRC). De bank leent geld uit aan lokale financiële instellingen in deze landen, en FMO investeert ook direct in projecten. ‘We werken daarbij intensief samen met de lokale ondernemers en financiële instellingen ter plekke om te zorgen dat we de juiste dingen doen. Denk aan vragen als: waar gaat het geld naartoe, hoe wordt het besteed en liggen we op koers om de doelen te halen?’

Geld ophalen bij kapitaalkrachtige organisaties

De ontwikkelingsbank heeft een balans van 10 miljard van waaruit projecten gefinancierd worden. Daarvan is 3 miljard eigen vermogen, de rest is geld dat FMO op zijn beurt weer bij andere, kapitaalkrachtigere organisaties ophaalt. ‘Dan moet je denken aan grote financiële instellingen zoals verzekeraars, andere banken en pensioenfondsen.’ Ook ABP heeft belegd in obligatieleningen (geldleningen over een lange termijn) van FMO.

Wat heeft ABP eraan?

Maar wat heeft het pensioenfonds eraan om de pensioenpremies in ontwikkelingsprojecten duizenden kilometers verderop te steken? Jorim: ‘Allereerst helpt het ABP zijn doelstellingen te bereiken. ABP wil in 2025 ruim 20% in SDG’s beleggen. Door via ons te investeren in duurzame projecten over de hele wereld kan ABP een deel van dat doel behalen. Voldoen aan een SDG is niet zomaar iets: het afgelopen jaar creëerden we met onze investeringen 646.00 banen en bespaarden we 868 ton CO2. Mooie, tastbare resultaten die dus mede aan ABP te danken zijn.

Laag risico, relatief hoger verwacht rendement

En dat levert meer op dan alleen een goed gevoel. De leningen hebben doorgaans een hoger rendement dan veel staatsleningen. Tegen hetzelfde lage risico. Want omdat FMO voor 51 procent in handen is van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en formeel bestuurd wordt door het Ministerie van Financiën, staat de Nederlandse Staat garant voor de leningen. ‘Dat betekent een stevige AAA kredietstatus en daarbij behorend laag risico.’

Winst voor Nederlandse bedrijven

Ook het Nederlandse bedrijfsleven profiteert van de activiteiten van de ontwikkelingsbank. ‘Als we actief zijn in een land, opent dat vaak ook deuren voor Nederlandse ondernemingen. Nederland en Nederlandse ondernemingen worden dan vaak eerder als goede partners gezien. Door de banden die wij met onze afdeling ‘NL business’ (later dit jaar Invest International) weer hebben met bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en export-kredietverzekeraar Atradius, wordt sneller duidelijk welke kansen er liggen. Er zitten dus heel veel voordelen aan ons werk. En dat werk is alleen mogelijk door trouwe investeerders als ABP. We zijn dus enorm blij met jullie vertrouwen en samenwerking.’