De dekkingsgraad van ABP net boven de 100 procent

Wat kan dit betekenen voor uw pensioen?
22 april 2021

De rente stijgt en dat is goed nieuws voor de dekkingsgraad van ABP. Voor het eerst sinds april 2019 staat de dekkingsgraad weer boven de 100 procent. Ook is het rendement op beleggingen in het eerste kwartaal van 2021 positief. Maar de economische vooruitzichten blijven onzeker.

Meer weten over de economische vooruitzichten én onzekerheden? Bekijk de toelichting van hoofdeconoom Thijs Knaap.

Waarom is de dekkingsgraad zo belangrijk?

De hoogte van de dekkingsgraad zegt iets over de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Vooral de rentestand kan de dekkingsgraad sterk beïnvloeden. Een lage rente speelt ABP de laatste jaren parten, omdat het fonds dan meer geld in kas moeten hebben om aan de toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. De recente stijging van de rente heeft de dekkingsgraad van ABP een flinke oppepper gegeven. Ter vergelijking: eind het eerste kwartaal van 2020 stond de actuele dekkingsgraad op 82 procent tegen 100,5 procent nu.

Is de kans op een pensioenverlaging hierdoor kleiner?

In 2021 blijven de pensioenen gelijk. Maar voor 2022 en de volgende jaren blijft de kans op pensioenverlaging reëel. Volgens de huidige regels moeten de pensioenfondsen de pensioenen verlagen als de actuele dekkingsgraad, bij ABP nu 100,5%, aan het eind van het jaar onder de 104,2% eindigt. Het is nog onzeker of en hoe deze regels worden aangepast in de overgangsperiode naar het nieuwe pensioencontract in 2026.

Wat moet er gebeuren om deelnemers meer zekerheid over hun pensioen te kunnen geven? Om te beginnen in 2022.

Wat de rente en de beurzen gaan doen de komende tijd valt moeilijk te voorspellen. Zet de opwaartse trend door of toch niet? Voor de deelnemers is de boodschap dat ABP zich voorbereidt op de komst van het nieuwe pensioencontract in 2026. ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool: ‘We hopen van harte voor onze deelnemers dat deze datum haalbaar is. Ook willen we onze deelnemers snel duidelijkheid geven hoe de regels in de overgangsperiode zoveel mogelijk vanuit het nieuwe pensioencontract ingevuld kunnen worden.’

Hoe zit het met de indexatie? Ook een belangrijk punt voor deelnemers.

ABP zegt dat het niet mogelijk is om de pensioenen mee te laten stijgen met de prijzen van goederen - zoals onze dagelijkse boodschappen - en diensten. De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden, is nog altijd te laag om indexatie toe te passen. ABP volgt op dit punt de regels die zijn vastgesteld. Indexatie mag pas gedeeltelijk vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% en daar zitten we met 89,8% nog ver vandaan.

Betekent de hogere actuele dekkingsgraad dat er nu ook waardeoverdracht van pensioenen mogelijk is?

Het antwoord is simpelweg nee. Dat is nog niet mogelijk. Dat kan pas aan de orde zijn als de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf aaneengesloten maanden boven de 100 procent uitkomt. Ook hier bepaalt de beleidsdekkingsgraad wat mogelijk is. Op dit moment ligt er een hele grote stapel aanvragen voor waardeoverdracht te wachten om weggewerkt te worden. Vanaf augustus 2019 is het niet meer mogelijk om het opgebouwde pensioen bij een ander pensioenfonds of verzekeraar over te dragen naar ABP. Of andersom om het opgebouwde pensioen bij ABP naar een ander pensioenfonds of verzekeraars mee te nemen. Deelnemers die eerder in een andere sector werkten en daardoor pensioen hadden opgebouwd bij een ander fonds moeten nog even geduld hebben. Het is overigens wel mogelijk om de waardeoverdracht van een klein pensioen over te dragen. Een pensioen met een waarde tussen de € 2 en € 503,24 per jaar gaat automatisch over naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Het is wettelijk vastgelegd dat kleine pensioen worden samengevoegd tot één.

Dekkingsgraad eind december 2020 aangepast als gevolg van vaststellen jaarrekening

Op 21 januari rapporteerde ABP een actuele dekkingsgraad van 93,2% eind december 2020. Die stellen we nu bij naar 93,5%. Hoe kan dat? Dat komt omdat wij onze jaarrekening hebben vastgesteld. En daarbij worden alle beleggingen zeer nauwkeurig gewaardeerd. Bij de andere kwartaalberekeningen weten we van veel beleggingen (zoals aandelen) precies wat ze waard zijn en van andere, die geen exacte prijs hebben, maken we een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de waarde. Bij het vaststellen van de jaarrekening bleek dat sommige beleggingen meer waard waren dan we ingeschat hadden. Dat leidde dat tot een hoger belegd vermogen en dus een iets hogere dekkingsgraad (+0,3%) per 31 december 2020.