• Contact

ABP belegt in slimme warmtenetten in Nederland

13 oktober 2020

Pensioenfonds ABP belegt € 45 miljoen in de ontwikkeling van ‘slimme warmtenetten’ in Ede, Almere en enkele andere Nederlandse gemeenten. Een slim warmtenet combineert verschillende duurzame warmtebronnen voor het verwarmen van woningen, fabrieken en kantoren en draagt op die manier bij aan minder CO2-uitstoot. De belegging wordt gedaan door ANET, een speciaal fonds van ABP voor beleggingen in innovatieve oplossingen voor de energietransitie.

 

Slimme warmtenetten zijn een belangrijke schakel bij het verduurzamen van de Nederlandse warmtevoorziening. Ongeveer een kwart van het totale energieverbruik in Nederland komt voor rekening van het verwarmen van gebouwen. Op dit moment wordt daarvoor vooral olie en aardgas gebruikt, maar met het oog op klimaatverandering en de gewenste transitie naar hernieuwbare energie is een duurzame oplossing nodig.

Combinatie van warmtebronnen

ABP belegt via de gespecialiseerde investeerder Asper Investment Management in het fonds ‘Dorothea’. Dat fonds richt zich op exploitatie en ontwikkeling van slimme warmtenetten, waardoor complete woonwijken van het aardgas af kunnen. Een warmtenet is een buizensysteem voor distributie van warm water voor het verwarmen van onder andere woningen en kantoren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse warmtebronnen, zoals geothermie (aardwarmte), zonnewarmte, restwarmte van fabrieken, warmtepompen en lokaal resthout en snoeiafval. Tegelijk met ABP belegt ook een aantal andere partijen, waaronder de Europese Investeringsbank, in Dorothea.

Back-up voor piekperiodes

Om betaalbaarheid en leveringszekerheid te kunnen garanderen zal in periodes van grote vraag (bijvoorbeeld in de winter) of geringer aanbod (bijvoorbeeld als fabrieken stil liggen) ook gebruik worden gemaakt van de verbranding van Nederlands resthout of snoeiafval, afkomstig van gemeenten en Staatsbosbeheer. Afgesproken is dat houtresten en snoeiafval traceerbaar uit de omgeving moeten komen. Er wordt dus geen hout verbrand afkomstig van bomenkap in natuurgebieden of productiebossen in Nederland of het buitenland. ABP ziet verbranding van resthout en snoeiafval als een tijdelijke fase in de energietransitie. In de ideale situatie wordt niet of nauwelijks van deze bron gebruik gemaakt. In de toekomst zal het gebruik verder kunnen worden beperkt door toevoeging van alternatieve duurzame warmtebronnen. Hiermee sluiten we aan bij het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) dat het gebruik van biogrondstoffen ook als tijdelijk onderdeel van de energietransitie ziet.

Financiering van de energietransitie

De belegging wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie APG via het ABP Nederlands Energietransitiefonds (ANET), dat speciaal is opgericht voor beleggingen in projecten en bedrijven die zich richten op innovatieve oplossingen voor de energietransitie. Met ANET geeft ABP invulling aan de toezegging van de financiële sector, waaronder de pensioenfondsen, bij te dragen aan de financiering van de energietransitie in Nederland. Onlangs maakte ANET bekend dat het € 7,5 miljoen gaat beleggen in vijftig Nederlandse innovatieve start-ups.