• Contact

‘We missen de kinderen nu al’

Basisschoollerares Sandra Haasbeek over werk tijdens de coronacrisis
20 maart 2020

Het coronavirus heeft een enorme impact op alle Nederlanders, maar zeker ook op onze ABP-deelnemers die cruciale beroepen uitoefenen om de maatschappij draaiende te houden. Hoe passen onze leerkrachten, politieagenten en brandweerlieden zich aan om in deze crisistijd zo goed mogelijk hun werk te blijven doen? We geven hen de komende weken het woord. Aflevering 1: basisschoolleerkracht Sandra Haasbeek.

 

Lege gangen en leslokalen, maar vooral die oorverdovende stilte. ‘Onwerkelijk’, zo omschrijft groep 4-leerkracht Sandra Haasbeek de huidige sfeer op de Haarlemse basisschool De Zonnewijzer. Het besluit om alle (basis)scholen de komende drie weken te sluiten voor onderwijs, vraagt veel van het aanpassingsvermogen van Sandra en haar team.

Spoedoverleg

Maandagochtend, een dag na het kabinetsbesluit, kwam ze met haar collega’s samen voor een spoedoverleg. Sandra: ‘Kinderen van ouders met vitale beroepen bieden we nog steeds opvang aan. Dus de school helemaal sluiten is niet aan de orde. Om die opvang goed te regelen, maar ook om gehoor te geven aan de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken, hebben we een rooster gemaakt. Zo is iedere dag het minimum aantal leerkrachten aanwezig. Van het aantal aanwezigen moet er minimaal een zijn met een BHV-bevoegdheid (Bedrijfshulpverlening, red.). Momenteel maken 15 kinderen gebruik van de mogelijkheid van schoolopvang.

Video en social media

Naast het regelen van de opvang staat de basisschool deze week voor de flinke opgave om de manier van lesgeven aan te passen aan de nieuwe situatie: op afstand en dus online. Sandra: ‘Gelukkig leven we in een tijd waarin op dat vlak veel mogelijk is. Voor taal en rekenen maken de leerlingen deze week gebruik van twee online programma’s. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om via video te gaan lesgeven. We streven ernaar om volgende week over te schakelen op een online omgeving waarin we al onze lesmaterialen beschikbaar kunnen stellen aan de kinderen.’ 

Daarnaast staan alle leerkrachten elke ochtend van 9.00 tot 11.00 uur paraat om op afstand vragen van leerlingen te beantwoorden. ‘Ook via social media proberen we zoveel mogelijk in contact te blijven met de kinderen.’

Persoonlijk

Alle moderne middelen ten spijt, echt persoonlijk contact met leerlingen, daar kan volgens Sandra niets tegenop. ‘Als mijn leerlingen het klaslokaal binnenkomen zie ik in een paar blikken wie niet zo lekker in zijn vel zit. Bij een rekentoets kan ik aan de lichaamshouding heel gemakkelijk afleiden of iemand moeite heeft met een som. Dan is de stap snel gezet om ongevraagd wat extra hulp te bieden.’ 

Het is kortom wennen deze nieuwe manier van lesgeven, vooral de stilte. ‘De maatregel is nog maar net van kracht, maar we missen de kinderen nu al.’