Uw werknemer neemt onbetaald verlof

Als uw werknemer met (gedeeltelijk) onbetaald verlof gaat, krijgt hij tijdelijk minder of geen salaris. Afhankelijk van het soort onbetaald verlof heeft dit gevolgen voor de pensioenopbouw.

Lees hieronder wat deze gevolgen zijn voor de meest voorkomende soorten onbetaald verlof.

Ouderschapsverlof

Uw werknemer wil meer tijd voor zijn kinderen en neemt ouderschapsverlof op. Afhankelijk van de afspraken in de cao neemt uw werknemer gedeeltelijk of volledig onbetaald verlof. Tijdens het onbetaalde verlof lopen de premiebetaling en pensioenopbouw gewoon door. Het ouderschapsverlof is dus niet van invloed op het pensioen.

Levensloopverlof

Als uw werknemer vanuit de levensloopregeling verlof opneemt, gelden er extra regels rondom de pensioenopbouw. De levensloopregeling stopt per 1 november 2021.

Geef het gewijzigde dienstverband door

Als uw werknemer met levensloopverlof gaat, bouwt hij mogelijk minder pensioen op. Geef dit daarom door in de rubriek 'Verbijzondering inkomstenverhouding' van uw salarispakket. De verbijzondering is als volgt:

  • Levensloopverlof = WLV

Politiek verlof

Uw werknemer neemt verlof om tijdelijk een politieke of openbare functie te vervullen. Bijvoorbeeld als wethouder of lid van het Europees Parlement. Bouwt uw werknemer tijdens het verlof elders pensioen op? Dan moet u dat verminderen van het pensioen dat hij bij ABP opbouwt.

Geef het gewijzigde dienstverband door

Als uw werknemer met politiek verlof gaat, bouwt hij minder pensioen op. Geef dit daarom door in de rubriek 'Verbijzondering inkomstenverhouding' van uw salarispakket. De verbijzondering is als volgt:

  • Politiek verlof = WGP

Veelgestelde vragen

Uw werknemer neemt tijdelijk onbetaald verlof. Bijvoorbeeld om een sabbatical op te nemen.

Geef het gewijzigde dienstverband door

Als uw werknemer met onbetaald verlof gaat, blijft hij hetzelfde pensioen opbouwen. U moet dit onbetaalde verlof wel doorgeven. Geef dit door in de rubriek 'Verbijzondering inkomstenverhouding' van uw salarispakket. De verbijzondering is als volgt:

  • Onbetaald verlof = WGP
Lees wat er in het pensioenreglement staat over verlof.
Hulp nodig?