Uw werknemer krijgt ontslag

Als u uw werknemer ontslaat of als het dienstverband eindigt, heeft dat gevolgen voor de pensioenopbouw.

  • Krijgt uw werknemer na het ontslag een ontslag- of werkloosheidsuitkering? Dan loopt de pensioenopbouw voor 50% door. 
  • De verdeling van de pensioenpremie is afhankelijk van de uitkering die uw werknemer krijgt na het ontslag.
  • Bij functioneel leeftijdsontslag gelden aparte afspraken.

Kijk ook eens in het pensioenreglement.

Als uw ex-werknemer een ontslaguitkering krijgt, loopt de pensioenopbouw voor 50% door. U en uw werknemer betalen samen de helft van de pensioenpremie. De verhouding tussen wat u betaalde en wat uw werknemer betaalde, verandert niet.

Voor het vaststellen van de pensioenopbouw is het pensioengevend inkomen van belang.

De hoogte van het pensioengevend inkomen berekent u met het salaris waarover de ontslaguitkering van uw werknemer is berekend. Dit pensioengevend inkomen past u ieder jaar op 1 januari aan met de gewogen gemiddelde salarisverhogingen voor de sectoren die onder onze pensioenregeling vallen.

JaarPercentage
20246,77%
20235,19%
20220,65%
20212,63%
20203,25%
20191,88%
20180,98%
20173,04%
20161,61%

Krijgt uw werknemer na het ontslag een WW-uitkering? De pensioenopbouw loopt dan voor 50% door. U moet dan de pensioenpremie volledig zelf betalen. Uw werknemer betaalt geen pensioenpremie meer. 

UWV neemt de gegevensaanlevering voor de pensioenopbouw over. U blijft wel verplicht om pensioenpremie af te dragen voor uw ex-werknemer. Hiervoor ontvangt u elke maand een factuur van ABP.

Voor het vaststellen van de pensioenopbouw is het pensioengevend inkomen van belang.

De hoogte van het pensioengevend inkomen berekenen we met het salaris dat uw werknemer kreeg voordat hij ontslag kreeg. Dit pensioengevend inkomen passen we ieder jaar op 1 januari aan met de gewogen gemiddelde salarisverhogingen voor de sectoren die onder onze pensioenregeling vallen.

JaarPercentage
20246,77%
20235,19%
20220,65%
20212,63%
20203,25%
20191,88%
20180,98%
20173,04%
20161,61%

Ontvangt uw ex-werknemer van u een werkloosheidsuitkering na afloop van de WW-uitkering? De pensioenopbouw loopt dan voor 50% door. U blijft de pensioenpremie volledig betalen. Uw werknemer betaalt geen pensioenpremie. 

Ook levert u weer de gegevens aan voor de pensioenopbouw. De pensioenpremie voor uw ex-werknemer draagt u ook weer af aan ABP. 

Voor het vaststellen van de pensioenopbouw blijft het (aangepaste) pensioengevend inkomen van belang. 

De hoogte van het pensioengevend inkomen berekent u met het salaris dat uw werknemer kreeg vóór het ontslag. Is dit pensioengevend inkomen door ons nadien aangepast? Dan rekent u met het aangepaste pensioengevend inkomen. Het pensioengevend inkomen past u vervolgens ieder jaar op 1 januari aan met de gewogen gemiddelde salarisverhogingen voor de sectoren die onder onze pensioenregeling vallen.

JaarPercentage
20246,77%
20235,19%
20220,65%
20212,63%
20203,25%
20191,88%
20180,98%
20173,04%
20161,61%

Pensioenopbouw aanvullen of voortzetten

In sommige situaties kan uw werknemer de pensioenopbouw aanvullen of voortzetten.