Ziekte of arbeidsongeschiktheid doorgeven

Zolang uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt is, verandert er niets in de gegevens die u bij ons aanlevert. De pensioenopbouw van uw werknemer loopt door tot en met de ontslagdatum op basis van het pensioengevend inkomen en de deeltijdfactor vóór deze ziek werd.

U hoeft niet door te geven dat uw werknemer arbeidsongeschikt is. Wij krijgen dit automatisch door van het UWV. Wij informeren uw werknemer vervolgens of deze recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen en hoe de aanvraag werkt.

Blijft uw werknemer in dienst?

Dan verandert er niets aan de pensioenopbouw en de gegevens die u aanlevert. 

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid levert u vanaf dat moment de deeltijdfactor aan voor het gedeelte dat uw werknemer daadwerkelijk werkzaam is. Voor het arbeidsongeschikte gedeelte kan de werknemer een aanvraag indienen voor arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.

Krijgt uw werknemer ontslag?

Dan levert u de ontslagdatum aan in de eerstvolgende gegevensaanlevering.