foto: www.philipdriessen.com - ABP

Uw organisatie(vorm) verandert

U gaat fuseren, privatiseren of uw organisatie gaat splitsen. U geeft de wijziging altijd aan ons door. Soms heeft de wijziging ook gevolgen voor uw werknemers. Hieronder leest u meer over de verschillende situaties.

Uw werknemers informeren

Het is handig om uw werknemers te informeren over organisatiewijzigingen. Uw werknemers ontvangen namelijk bericht van ons als zij worden aan- of afgemeld bij ABP.

Uw organisatie blijft bestaan of er ontstaat een nieuwe organisatie die onder de verplichtstelling van ABP vallen. Geef dit via e-mail door aan de Werkgeversadministratie of bel 045 579 80 02 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur).

Uw organisatie wordt gesplitst. Uw organisatie blijft wel bestaan en blijft bij ABP.

Voor uw werknemers die bij u in dienst blijven verandert niets. Werknemers die overgaan naar een andere organisatie meldt u af via uw salarispakket of via het Selfservice Werkgevers Portaal. Als de nieuwe organisatie ook onder ABP valt zal de nieuwe organisatie de werknemers weer aanmelden.

Uw organisatie houdt op te bestaan en er ontstaat een nieuwe, bij ABP aan te sluiten, organisatie.

Bijvoorbeeld door een fusie. In dit geval zet u de deelname van uw werknemers bij ABP stop. U meldt uw werknemers af via uw salarispakket of via het Selfservice Werkgevers Portaal. De nieuwe organisatie meldt de werknemers weer aan bij ABP.

Uw organisatie wordt overgenomen. Uw fusiepartner is al bij ABP aangesloten.

U zet de deelname van uw werknemers bij ABP stop. U meldt uw werknemers af via uw salarispakket of via het Selfservice Werkgevers Portaal. De overnemende organisatie meldt de werknemers weer aan bij ABP.

Uw organisatie neemt de fusiepartner die bij ABP is aangesloten over.

Er verandert niets voor uw werknemers. Uw nieuwe werknemers, van uw fusiepartner, meldt u aan via uw salarispakket of via het Selfservice Werkgevers Portaal.

Bijvoorbeeld door een privatisering. Er ontstaat dan een nieuwe organisatie die niet is aangesloten bij ABP. Wilt u wel aangesloten blijven bij ABP? Dat kan. Dien een verzoek in tot vrijwillige aansluiting. Lees hier verder over het beëindigen van uw aansluiting.

De rechtsvorm van uw organisatie verandert, maar is geen spraken van een fusie of privatisering: uw organisatie wordt een stichting, NV, BV of vereniging. Meestal blijft uw organisatie dan aangesloten bij ABP. Geef dit via e-mail aan ons door of bel 045 579 80 02 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur).