Hoe berekent u het pensioengevend inkomen?

Elk jaar geeft u als werkgever het pensioengevend inkomen van uw werknemers per 1 januari aan ons door. Maar wat valt er nu precies onder pensioengevend inkomen?

U berekent het pensioengevend inkomen op 1 januari of op de datum van indiensttreding. In het pensioengevend inkomen telt u alle inkomensbestanddelen bij elkaar op waarop uw werknemer op die datum formeel recht heeft. Deze inkomensbestanddelen rekent u vervolgens om naar voltijd én naar een jaarbedrag. 

Heeft u nog vragen?

In hoofdstuk 7 van het pensioenreglement leest u meer over het pensioengevend inkomen. Informatie over het aanleveren van gegevens vindt u in de handleiding Premie & Gegevens. Komt u er niet uit? Onze collega's van de afdeling Gegevensincasso helpen u graag verder.