Tijdlijn vernieuwde pensioenstelsel

Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op het vernieuwde pensioenstelsel. Maar wat gebeurt er in de aanloop daar naartoe? In onderstaande tijdlijn ziet u wat u de komende tijd kunt verwachten.

Tijdlijn

1

1 juli 2023

De Wet toekomst pensioenen is van kracht.

2

Voorjaar 2024

Sociale partners (werkgevers en werknemers) beslissen over bestaande pensioenen: gaan die wel of niet mee in het vernieuwde stelsel?

3

1 januari 2027

ABP stapt over op het vernieuwde pensioenstelsel.

4

1 januari 2028

Alle fondsen moeten overgestapt zijn op het vernieuwde pensioenstelsel.

Tijdlijn wetgevingstraject

Het wetgevingsproces voor de Wet toekomst Pensioenen is nog in volle gang. Hoe verloopt dit wetgevingsproces en op welke momenten is er een rol weggelegd voor de sociale partners, pensioenuitvoerders en verzekeraars? Bekijk het in de tijdlijn op werkenaanonspensioen.nl.