Tijdlijn vernieuwde pensioenstelsel

Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op het vernieuwde pensioenstelsel. Maar wat gebeurt er in de aanloop daar naartoe? In onderstaande tijdlijn ziet u wat u de komende tijd kunt verwachten.

Deze tijdlijn laat de verwachte planning zien van van de overgang naar de nieuwe regels voor pensioen. Als deze planning verandert, passen wij de tijdlijn aan.

Tijdlijn

1

1 juli 2023

De Eerste Kamer stemt in met de Wet toekomst pensioenen, deze is vanaf nu van kracht.

2

15 december 2023

Sociale partners bereiken een akkoord op hoofdlijnen over de regeling.

3

Begin 2024

  • Februari: het concept-transitieplan met de uitwerking van de regeling is gereed.
  • Maart/ april: hoorrecht voor gewezen deelnemers en gepensioneerden.
  • April: de achterbanraadplegingen starten.
4

Medio 2024

  • Juni: de uitkomst van de achterbanraadplegingen is bekend.
  • Juli: het definitieve transitieplan is gereed.
5

Januari 2025

De implementatie van de vernieuwde regeling start.

6

Maart 2025

Het verantwoordingsorgaan geeft advies op het omzetten van de pensioenen naar de vernieuwde regeling.

7

1 januari 2027

Overgang naar de vernieuwde regeling van ABP.

8

1 januari 2028

Alle fondsen moeten overgestapt zijn op het vernieuwde pensioenstelsel.

Tijdlijn wetgevingstraject

Het wetgevingsproces voor de Wet toekomst Pensioenen is nog in volle gang. Hoe verloopt dit wetgevingsproces en op welke momenten is er een rol weggelegd voor de sociale partners, pensioenuitvoerders en verzekeraars? Bekijk het in de tijdlijn op werkenaanonspensioen.nl.