Mythe: er is straks geen pensioen meer voor jongeren

Er is al veel geschreven over de nieuwe regels voor pensioen. Toch blijven er misverstanden bestaan. We nemen één hardnekkige mythe onder de loep. Bij jongeren leeft soms het idee dat het opbouwen van pensioen geen zin heeft, omdat er voor hen straks toch geen geld meer over is. We bespreken het met Ruben Laros, strategisch beleidsmedewerker bij APG.  

Is die angst van jongeren terecht?

‘Nee, die angst was al onterecht in het huidige stelsel en voor het vernieuwde stelsel geldt hetzelfde. De werkgever en de werknemer leggen geld opzij voor het pensioen. ABP beheert en belegt dat geld. Straks krijgt de werknemer daarvan elke maand pensioen uitbetaald. Zolang hij of zij leeft. Dat blijft zo in het vernieuwde stelsel.'

Wat verandert er dan wel?

‘In het huidige stelsel worden oudere werknemers, via de zogeheten doorsneesystematiek, gesubsidieerd door jongere werknemers. De gedachte is dat jongere werknemers later zelf deze subsidie ontvangen, wanneer ze tot de categorie oudere werknemers behoren. Omdat de meeste mensen vroeger lang in dienst bleven bij één werkgever, werkte dit systeem goed. Tegenwoordig is dit echter veel minder het geval. Daarom gaan de regels voor de premie veranderen.

Werknemers krijgen in het vernieuwde stelsel een persoonlijk pensioenvermogen. Zo kunnen zij zien hoe hun vermogen verandert door hun eigen inleg en die van de werkgever en door behaald rendement. Pensioen wordt daardoor persoonlijker en transparanter.’

Dat er straks geen geld meer is voor jongeren, is dus een spookverhaal?

Dat klopt. Wel gaat het pensioenvermogen directer meebewegen met de ontwikkelingen in de economie. Dat heeft als voordeel dat het (verwachte) pensioen sneller stijgt wanneer het financieel goed gaat. Andersom kan het pensioen dalen als er schokken optreden. Bijvoorbeeld door een aandelencrash, rentedaling of sterke stijging van de levensverwachting.

Ook inflatie heeft invloed op de waarde van het pensioen. Maar we blijven schokken nog steeds gezamenlijk opvangen. Dit was overigens ook al zo in het oude stelsel.’

Jongeren & pensioen: een lastige combinatie?

Heeft u als werkgever ook wel eens moeite om jongere werknemers te bereiken als het over pensioen gaat? Wijs ze eens op klaarvoorstraks.nl. Hier staat informatie over geldzaken & pensioen. Speciaal voor jongeren. Over levensgebeurtenissen en situaties die voor hen herkenbaar zijn. In een taal die jongeren aanspreekt.