Feit of fabel?

Er is al veel geschreven en gesproken over de nieuwe regels voor pensioen. Toch blijven er misverstanden bestaan. Hoe zit het nu echt? Wat klopt en wat wordt anders uitgelegd? De stellingen die u hier leest zijn geuit in tv-programma's of op andere kanalen. Maar kloppen ze wel? We leggen uit hoe het écht zit.

"Er is straks geen pensioen meer voor jongeren!"

Bij jongeren leeft soms het idee dat het opbouwen van pensioen geen zin heeft, omdat er voor hen straks toch geen geld meer over is. Is die angst van jongeren terecht? Ruben Laros, strategisch beleidsmedewerker bij APG is daar duidelijk over:  ‘Nee, die angst was al onterecht in het huidige stelsel en voor het vernieuwde stelsel geldt hetzelfde.'

"Een vernieuwd pensioenstelsel is niet nodig."

Het huidige pensioenstelsel sluit niet goed meer aan bij deze tijd. Als het economisch goed gaat, kunnen de pensioenen soms niet omhoog. Dat is niet uit te leggen. Ook houdt het pensioenstelsel niet genoeg rekening met mensen die geregeld van baan veranderen of zzp’er worden. Het vernieuwde pensioenstelsel houdt met al deze factoren wél rekening.

Werknemers- en werkgeversorganisaties en het kabinet hebben in het Pensioenakkoord samen afspraken gemaakt over de nieuwe regels voor pensioen. Vervolgens is het wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen geschreven. De Tweede Kamer heeft veel aandacht besteed aan dit wetsvoorstel. Zo is de wet steeds verder verbeterd.

De nieuwe regels voor pensioen maken het pensioenstelsel toekomstbestendig.

"Pensioenfondsen hebben hun data niet altijd op orde."

Om ervoor te zorgen dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft, is het belangrijk dat pensioenfondsen over correcte gegevens beschikken. Niet alleen nu, maar óók voor als pensioenfondsen overgaan op de nieuwe pensioenregels. Dat is een wettelijke verplichting. Maar ook een verantwoordelijkheid die pensioenfondsen voelen voor alle deelnemers en gepensioneerden.

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat er een fout sluipt in de administratie. Door veranderingen, uitzonderingen en wijzigingen in regels kunnen immers fouten ontstaan. Ook bij ons.

Door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van data-analyse sporen we echter fouten beter op. Daar zijn wij momenteel druk mee bezig. We verwachten vóór de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel daarmee klaar te zijn. Bovendien kunnen fouten natuurlijk altijd hersteld worden. Ook ná de overgang naar de nieuwe regels voor pensioen.

"Pensioen omzetten kan maar één keer. Een fout kan niet hersteld worden."

Administratieve fouten kunnen altijd hersteld worden. Ook fouten die in het verleden zijn gemaakt vóór de overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel (invaren). Nu komt het ook weleens voor dat we een fout moeten herstellen. Ook met terugwerkende kracht.

Wat wel klopt is dat het invaren van een fonds als geheel een eenmalige en onomkeerbare actie is. Denk daarbij aan het verdelen van een eventueel overschot op de dekkingsgraad. Maar als daarbij iets fout gaat, herstellen we dat natuurlijk.

"ICT-systemen kunnen een overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel nooit aan."

We begrijpen de zorg. Het is een grote operatie. Daarom nemen wij de tijd om ons goed en zorgvuldig voor te bereiden. Daar zijn we nu al mee bezig. We brengen werkzaamheden in kaart en testen zéér uitvoerig. Onze ICT-systemen zijn hier goed voor toegerust.

"Als het potje leeg is, ontvangt mijn werknemer geen pensioen meer"

Als de nieuwe pensioenregels ingaan, krijgt uw werknemer een persoonlijke pensioenpot. Hieruit wordt een levenslange pensioenuitkering betaald. Net als nu blijven we straks risico's delen.

In het vernieuwde pensioenstelsel kan de hoogte van het pensioen wel jaarlijks veranderen. Dit hangt af van de beleggingsresultaten. Maar de nieuwe regels voor pensioen geven pensioenfondsen instrumenten om schommelingen zo veel mogelijk te beperken. Zodat uw werknemer kan rekenen op een zo stabiel mogelijk pensioen. De persoonlijke pensioenpot raakt nooit op. Uw werknemer blijft dus een leven lang pensioen ontvangen, hoe oud hij of zij ook wordt.