Nieuwe regels voor pensioen. Waarom eigenlijk?

De Wet toekomst pensioenen is aangenomen en tussen nu en 2028 gaan alle pensioenfondsen over naar het vernieuwde pensioenstelsel. Maar niet alle werknemers weten waarom die nieuwe regels voor pensioen noodzakelijk zijn. In dit artikel leggen we het uit.

Een stabiel pensioen

De afgelopen jaren konden pensioenen vaak niet worden verhoogd, terwijl pensioenfondsen wel veel geld in kas hadden. Dat was voor veel mensen moeilijk te begrijpen. Als ABP is overgestapt op de nieuwe regels voor pensioen, kunnen de pensioenen eerder omhoog en krijgen gepensioneerden meer koopkracht. Pensioenen kunnen ook omlaag als het financieel tegenzit. Maar om die tegenvallers op te vangen, houdt ABP een buffer aan. Zo voorkomen we dat pensioenen te veel gaan schommelen, want een stabiel pensioen is wat ABP graag wil voor de gepensioneerden.

Veranderde arbeidsmarkt

Op dit moment krijgt iedereen voor elke euro pensioenpremie evenveel pensioen. Eigenlijk klopt dat niet, want de pensioenpremie van jonge werknemers kan nog jaren renderen, maar die van oudere nog maar kort. Zo’n systeem werkt goed zolang mensen hun hele leven – liefst bij hetzelfde pensioenfonds – pensioen opbouwen. Dat gebeurt tegenwoordig niet meer zo vaak. Daarom komen er in het vernieuwde pensioenstelsel persoonlijke pensioenpotjes en wordt het rendement eerlijker verdeeld. De nieuwe regels voor pensioen passen hiermee beter bij de nieuwe arbeidsmarkt.

Persoonlijke pensioenpotjes voor meer inzicht

In het huidige systeem beheert het pensioenfonds een grote pot geld, maar weten deelnemers niet welk deel van hen is. Straks wordt al het pensioen omgezet in persoonlijke pensioenpotjes. Dat is veel duidelijker, want dan weet iedereen wat er in zijn pensioenpotje zit. Alle premies die een werknemer samen met de werkgever inlegt, komen daarin terecht, plus het rendement op de beleggingen. Het geld uit de pensioenpotjes geeft daarmee inzicht in wat deelnemers aan pensioen opbouwen. Als deelnemers eenmaal met pensioen gaan, betekent dit niet dat hun potje naar verloop van tijd leeg is. ABP blijft een levenslang pensioen garanderen.

Meer weten

Wilt u uw werknemers meer vertellen over de nieuwe regels voor pensioen? Of merkt u dat er onduidelijkheden of misvattingen leven over het vernieuwde pensioenstelsel? We ontwikkelden presentaties waarin het vernieuwde pensioenstelsel wordt uitgelegd. U vindt ze in de toolkit voor werkgevers.