ABP terugblik 2023

Nieuwe regels voor pensioen

Wat is de status op 1 januari 2024?
31 januari 2024

ABP is druk bezig met de voorbereidingen om in 2027 over te gaan naar de nieuwe regels voor pensioen. We geven u graag een overzicht van de stand van zaken per 1 januari 2024.

De Wtp is van kracht

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. In deze wet staan de nieuwe regels voor pensioen. Alle pensioenfondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 overgaan naar die nieuwe regels. ABP gaat op 1 januari 2027 over. Vanaf dat moment gelden de nieuwe regels ook voor uw werknemers.

Lagere toetredingsleeftijd

In de Wtp staat dat werknemers vanaf hun 18e jaar pensioen gaan opbouwen bij een pensioenfonds. Bij ABP kon dit al. Voor uw werknemers verandert er niets.

Externe geschillenregeling

Met klachten over pensioen of over ABP kunnen uw werknemers bij ons terecht. Op onze website staat meer informatie over de klachtenregeling. Wij moeten binnen 12 weken reageren op de klacht. Als uw werknemer het niet eens is met de afhandeling van de klacht, kan het geschil worden voorgelegd aan een onafhankelijke partij.

Per 1 januari 2024 is er een externe geschilleninstantie, de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. Daar kunnen werknemers terecht met geschillen die zijn ontstaan.

Het blijft daarnaast mogelijk om het geschil voor te leggen aan de rechter. Meer informatie over het starten van een rechtszaak is te vinden op Rechtspraak.nl.

Keuzebegeleiding/zorgplicht

U mag van ABP verwachten dat wij uw werknemers financieel inzicht bieden en helpen bij het maken van keuzes, bijvoorbeeld over het moment waarop ze met pensioen gaan. Pensioenfondsen hadden al een zorgplicht, maar in de Wtp is de zorgplicht aangescherpt. Ook noemt de wet de term keuzebegeleiding. Pensioenfondsen moeten mensen helpen om passende keuzes te maken. De plicht tot keuzebegeleiding is ingegaan op 1 juli 2023. 

Bedrag ineens

Waarschijnlijk wordt het mogelijk om een deel van het pensioen op te nemen als bedrag ineens op het moment dat uw werknemer met pensioen gaat. Het gaat om maximaal 10% van het pensioen. De mogelijkheid om dit bedrag ineens op te nemen is al een paar keer uitgesteld. De Tweede Kamer gaat in 2024 opnieuw hierover debatteren. Als het mogelijk wordt om een bedrag ineens op te nemen, kan dit op zijn vroegst op 1 januari 2025. De politiek beslist hierover.