Vertel het ons als u het ergens niet mee eens bent

We vinden het belangrijk dat we onze deelnemers op een persoonlijke en juiste manier benaderen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over ons. Bijvoorbeeld over een beslissing die is genomen over uw pensioen. Of over de manier waarop u door ons behandeld bent. Laat het ons dan weten. Zo kunnen wij u helpen en onze dienstverlening verbeteren.

 

Iedere uiting van ontevredenheid die u aan ons richt, zien wij als een klacht. Wij nemen in dat geval altijd contact met u op. En zorgen ervoor dat uw klacht netjes wordt behandeld. Dat gebeurt in 3 stappen.

 

Stap 1. U dient een klacht in

U kunt ons op verschillende manieren bereiken.

Of stuur een brief naar: 

ABP Klachten
Postbus 4804
6401 JL Heerlen 

Zet altijd uw adres, telefoonnummer, klantnummer en eventueel uw e-mailadres in de brief. U vindt uw klantnummer in uw persoonlijke online omgeving MijnABP of op uw pensioenpost. 

Zodra uw klacht binnen is, gaan wij voor u aan de slag. Als het voor de goede afhandeling van uw klacht nodig is, bellen wij u op om uw klacht te bespreken. Meestal is dit binnen 5 werkdagen. We proberen uw klacht dan samen in 1 keer op te lossen.
 

  • Bent u niet tevreden over de manier waarop u door ons behandeld bent?
    Binnen 2 weken na ontvangst laten wij u weten wanneer wij uw klacht behandelen. Als we een telefonische afspraak met u maken over de afhandeltermijn dan bevestigen wij dit ook schriftelijk. Soms is er voor een goede behandeling van uw klacht meer tijd nodig. Dan spreken we samen met u af wanneer u van ons een reactie op uw klacht mag verwachten. U krijgt hier altijd een schriftelijke bevestiging van. U ontvangt altijd een reactie op uw klacht. 

  • Bent u het niet eens met een beslissing van ABP die is genomen op basis van het reglement?
    Binnen 2 weken na ontvangst laten wij u weten wanneer wij uw klacht behandelen. Als we een telefonische afspraak met u maken over de afhandeltermijn dan bevestigen wij dit ook schriftelijk. Wij doen ons best om u binnen een redelijke termijn een reactie te geven. Dit proberen we in ieder geval te doen binnen 12 weken nadat u uw klacht indiende.

    Het kan gebeuren dat u niet op tijd een antwoord van ons krijgt. Wij bekijken uw klacht altijd zorgvuldig en wij kunnen bij de beoordeling van uw klacht ook externe deskundigen om advies vragen. Soms hebben we nog extra informatie van u nodig. De behandeltermijn van 12 weken wordt dan verlengd met de tijd die u nodig heeft om de informatie naar ons toe te sturen. In dat geval nemen we tijdig contact met u op. 

Natuurlijk doen we er alles aan om uw klacht op een goede manier op te lossen. Toch komt het soms voor dat we er samen niet uitkomen. U kunt uw klacht dan aan een onafhankelijke partij voorleggen.

Gaat uw klacht over de manier waarop ABP u behandelde?
Dan kunt u uw situatie voorleggen aan de burgerlijke rechter. Schrijf een brief naar:

Rechtbank Limburg burgerlijk recht/kanton Locatie Maastricht
Postbus 1989
6201 BZ Maastricht.

Aan een procedure bij de burgerlijke rechter zijn kosten verbonden. In sommige gevallen kunt u die kosten onder voorwaarden (deels) vergoed krijgen. Bijvoorbeeld als u hiervoor een rechtsbijstandverzekering heeft die dit vergoedt. Of als u aangesloten bent bij een vakbond die bereid is de kosten (deels) te betalen.

Gaat uw klacht over de toepassing van het pensioenreglement? 
En heeft u uw klacht op of na 1 juli 2023 bij ons gemeld? Dan kunt u uw situatie voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). GIP probeert in dit soort gevallen te helpen. U kunt uw geschil op twee manieren indienen:
 

  • Via de website van GIP
  • Per post

Hoe het precies werkt, leest u op geschilleninstantiepensioenfondsen.nl. Bekijk ook de brochure van GIP.

U kunt ook naar de burgerlijke rechter gaan. Stuur een brief naar: 

Rechtbank Limburg burgerlijk recht/kanton Locatie Maastricht
Postbus 1989
6201 BZ Maastricht

Aan een procedure bij de burgerlijke rechter zijn kosten verbonden. In sommige gevallen kunt u die kosten onder voorwaarden (deels) vergoed krijgen. Bijvoorbeeld als u hiervoor een rechtsbijstandverzekering heeft die dit vergoedt. Of als u aangesloten bent bij een vakbond die bereid is de kosten (deels) te betalen. 

U kunt bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP) terecht als u er samen met ABP niet uitkomt. Zij proberen te helpen bij klachten over de uitvoering en toepassing van het pensioenreglement. Meer informatie leest u op geschilleninstantiepensioenfondsen.nl.

Elk kwartaal publiceren wij de samenvattingen van de beslissingen op onze website. U ziet dan meteen welke onderwerpen aan bod zijn gekomen bij GIP. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen in de beslissingen niet echt.

Bekijk de beslissingen van GIP

Dan vindt u meer informatie hierover op Schade door nabetaling.