Wat wij doen met uw feedback

Onze belangrijkste verbeteracties

Geen ontvangstbevestiging ontvangen​
Deelnemers kunnen via het contactformulier of via klantcontactcenter@abp.nl een e-mail sturen. Als deelnemers echter een specifieke afdeling willen contacteren geven de contactspecialisten het betreffende e-mailadres tijdens een
​telefoongesprek door aan de deelnemer. Deze deelnemers willen weten of hun e-mail in goede orde is ontvangen. Echter, is voor veel e-mailadressen geen ontvangstbevestiging ingericht waardoor deelnemers onterecht in onzekerheid zitten. Vanuit Feedbackmanagement zijn inmiddels alle uitgaande e-mailadressen in kaart gebracht en op basis daarvan is voor alle fondsen een ontvangstbevestiging ingeregeld.​

Ibanbicservice.nl is niet meer beschikbaar​

Defensie deelnemers ontvangen een pre-pensionering nominale opgave. Op deze opgave moeten deelnemers het IBAN-rekeningnummer invullen. Als deelnemers het IBAN-rekeningnummer niet meer weten, dan worden ze verwezen naar een website: "vindt u dit terug op uw bankafschrift. Of ga naar ibanbicservice.nl". De service van de website Ibanbicservice.nl is sinds 1 april 2015 niet meer beschikbaar. Met de release van 25 november zal de betreffende zinsnede uit de brief worden verwijderd.

Waardeoverdracht offerte: onvolledige verwijzing naar website in brief​

Een deelnemer had een brief ontvangen over de mogelijkheden tot waardeoverdracht- in. In de brief werd de vraag gesteld: “is de waardeoverdracht gunstig voor u? Dat hangt af van verschillende factoren. Meer informatie kunt u terugvinden op abp.nl.”. Deze verwijzing was onvolledig, want het gaf de deelnemer geen informatie op de vraag wat gunstig is voor haar.​

In de brief is de juiste link naar de website waar aanvullende informatie staat over waardeoverdracht-in toegevoegd.​

Waardeoverdracht offerte bruto jaarbedrag​

Een deelnemer had een offerte WO-in ontvangen waarop de bedragen genoemd werden hoeveel het 'oude' pensioen oplevert aan ABP-pensioen. De contante waarde van het over te nemen pensioen werd weergegeven in getallen maar er stond niet bij vermeld of het ging om bruto of netto bedragen of zelfs of het maandelijks of jaarlijks betrof. ​

Er is nu duidelijk in de brief gecommuniceerd of het bruto/netto bedragen betreft en of het maandelijks/jaarlijks betreft.​

Loonheffingskorting wezenpensioen 18 jaar​
Deelnemers die wezenpensioen ontvangen en de leeftijd van 18 jaar bereikte kregen voorheen niet de keuze om de loonheffingskorting aan te passen. Deze brieven zijn nu aangepast met een mogelijkheid om de keuze voor de loonheffingskorting aan te kruisen.

Automatisch afsluiten NP terwijl er nog een ex-partner is
Ex-partners die recht hadden op bijzonder nabestaandenpensioen werden over het hoofd gezien bij het automatisch voorbereiden van nabestaandenpensioen wanneer er een uitgaande waardeoverdracht had plaatsgevonden.  Ze hebben dit probleem opgelost. Het automatisch voorbereiden proces wordt nu niet meer afgesloten met NP automatisch geen recht.

​Irrelevante Nabestaandenpensioen bedragen MijnABP​
Een deelnemer had contact opgenomen omdat hij in de MijnABP omgeving een nabestaandenpensioen zag staan voor zijn partner mocht hij komen te overlijden voor 65 jaar. Deze deelnemer had de leeftijd van 65 jaar reeds gepasseerd en vond dit verwarrend. Dit issue is opgelost door bedragen voor 65 jaar niet meer te tonen bij deelnemers die deze leeftijd reeds hebben gepasseerd.

De ambassade en het consulaat mogen het 'Bewijs van in leven zijn' weer ondertekenen
Vanaf 2018 ondertekenden deze instanties het formulier niet meer. Maar door een aanpassing is dit vanaf nu weer mogelijk. Hierdoor kunnen deelnemers makkelijker het 'Bewijs van in leven zijn' laten ondertekenen en stempelen in het buitenland.  

We ontwikkelden een interactieve pagina met informatie over onze beleggingen
U heeft veel vragen over onze beleggingen en hoe duurzaam die zijn. Daarom is de pagina ‘Waarin belegt ABP’ op onze site live gegaan. U krijgt zo op een eenvoudige en interactieve manier inzicht in waarin ABP wel en niet belegt.

Informatie over DigiD toegevoegd in MijnABP op relevante plekken
Wij kregen feedback van onze deelnemers dat zij informatie misten over het inloggen met DigiD en de daarbij behorende instellingen. Deze informatie hebben wij op verschillende relevante plekken toegevoegd in MijnABP.

(Stand: Kwartaal 4, 2022)

Hoe gaan wij om met klantonderzoek?

Wij voeren verschillende soorten onderzoek uit. Wilt u weten welke onderzoeken dit zijn en hoe we dat doen? Of heeft u vragen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie over klantonderzoek bij ABP.

 

Wilt u zich aanmelden voor ons klantenpanel?
Daar zijn wij heel blij mee! Aanmelden kan via MijnABP. U wordt dan een paar keer per jaar uitgenodigd om mee te doen aan een kort onderzoek. Wij vragen bijvoorbeeld naar uw mening over verschillende thema's. En geen zorgen: u heeft hiervoor geen uitgebreide pensioenkennis nodig. Na een onderzoek krijgt u altijd als eerste de resultaten te horen.