Wat wij doen met uw feedback

Onze belangrijkste verbeteracties

Geen ontvangstbevestiging ontvangen​
Deelnemers kunnen via het contactformulier of via klantcontactcenter@abp.nl een e-mail sturen. Als deelnemers echter een specifieke afdeling willen contacteren geven de contactspecialisten het betreffende e-mailadres tijdens een
​telefoongesprek door aan de deelnemer. Deze deelnemers willen weten of hun e-mail in goede orde is ontvangen. Echter, is voor veel e-mailadressen geen ontvangstbevestiging ingericht waardoor deelnemers onterecht in onzekerheid zitten. Vanuit Feedbackmanagement zijn inmiddels alle uitgaande e-mailadressen in kaart gebracht en op basis daarvan is voor alle fondsen een ontvangstbevestiging ingeregeld.​

Tekst NP-bedragen op MijnABP​​
Op MijnABP stond een foutieve tekst bij de details over het Nabestaandenpensioen. ​Dit stond alleen fout als je de details openklapte op de pagina 'Nabestaandenpensioen’. ​
Als je de details van het NP openklapt op de pagina 'Pensioenoverzicht' staat het wel correct. Deze informatie is aangepast en de informatie komt nu overeen. ​

Brief offerte waardeoverdracht in verschillende bedragen​
Een deelnemer had een offertebrief ontvangen in kader van WO-in. Daarop stond de omrekening van pensioenfonds X naar ABP. Naar aanleiding daarvan nam de deelnemer contact op met de vraag: ‘waarom zijn de bedragen bij ABP anders t.o.v. X?’ Daaraan gekoppeld werd ook de vraag gesteld: ‘is het zinvol om voor WO-in te kiezen?’​

In de brief zijn nu tekstuele aanpassingen gedaan waarbij het voor een deelnemer makkelijke is om een keuze te maken. ​

Waardeoverdracht offerte bruto jaarbedrag​

Een deelnemer had een offerte WO-in ontvangen waarop de bedragen genoemd werden hoeveel het 'oude' pensioen oplevert aan ABP-pensioen. De contante waarde van het over te nemen pensioen werd weergegeven in getallen maar er stond niet bij vermeld of het ging om bruto of netto bedragen of zelfs of het maandelijks of jaarlijks betrof. ​

Er is nu duidelijk in de brief gecommuniceerd of het bruto/netto bedragen betreft en of het maandelijks/jaarlijks betreft.​

Aanleveren privacygevoelige informatie arbeidsongeschiktheid​​
Deelnemers zijn over het algemeen terughoudend of onwelwillend om privacygevoelige informatie te delen met het fonds. Deelnemers dienen bijvoorbeeld medische gegevens aan te leveren om de premievrije pensioenopbouw toe te kennen. Kijkend naar de huidige ontwikkelingen omtrent privacywetgeving en wantrouwen vanuit de burger richting de overheid, stellen deelnemers actief vragen als “Waarom zou ik mijn medische gegevens met mijn pensioenfonds delen?” “Hoe zorgvuldig gaan jullie om met deze gegevens?”. ​​

Er is nu een tekstuele aanpassing gedaan waarin deelnemers worden geïnformeerd waarom deze gegevens nodig zijn. 

Automatisch afsluiten NP terwijl er nog een ex-partner is
Ex-partners die recht hadden op bijzonder nabestaandenpensioen werden over het hoofd gezien bij het automatisch voorbereiden van nabestaandenpensioen wanneer er een uitgaande waardeoverdracht had plaatsgevonden.  Ze hebben dit probleem opgelost. Het automatisch voorbereiden proces wordt nu niet meer afgesloten met NP automatisch geen recht.

Tekstuele aanpassing brief einde deelname​
In de brief einde deelname werd aangegeven dat als er gekozen werd voor vrijwillige voortzetting dat dit 9 maanden na het ontslag moet worden doorgegeven via MijnABP. Dit is foutief omdat het aanvragen van vrijwillige voortzetting gebeurt via de rekentool op de publieke website. Deelnemers werden verkeerd geïnformeerd wat leidde tot onnodig telefoonverkeer op KCC.  De brief is aangepast waarbij er een verwijzing wordt gedaan naar de rekentool in plaats van MijnABP.

Deelnemers denken dat het pensioen automatisch ingaat op AOW-datum​​
Na ontvangst brief “PG Opgave OP verwijsbrief mijn fonds” [Onderwerp: “Vraag nu uw pensioen aan”] had de deelnemer niet begrepen dat hij nog actie had moeten ondernemen om zijn ouderdomspensioen in te laten gaan per AOW-datum. De deelnemer dacht dat het ouderdomspensioen automatisch in zou gaan op AOW leeftijd tenzij de deelnemer zelf anders zou aangeven vanwege de tekst in de brief: ‘Pensioen ontvangen vanaf uw AOW-leeftijd. Veel mensen kiezen ervoor om hun pensioen in te laten gaan op hun AOW-leeftijd. Er staat een voorstel klaar in MijnABP. Kiest u hiervoor? Dan ontvangt u pensioen van ABP zodra uw AOW start. (...)’. Er is nu duidelijker in de brief aangegeven dat er actie ondernomen moet worden voor het pensioen aan te vragen.​

We ontwikkelden een interactieve pagina met informatie over onze beleggingen
U heeft veel vragen over onze beleggingen en hoe duurzaam die zijn. Daarom is de pagina ‘Waarin belegt ABP’ op onze site live gegaan. U krijgt zo op een eenvoudige en interactieve manier inzicht in waarin ABP wel en niet belegt.

Informatie over DigiD toegevoegd in MijnABP op relevante plekken
Wij kregen feedback van onze deelnemers dat zij informatie misten over het inloggen met DigiD en de daarbij behorende instellingen. Deze informatie hebben wij op verschillende relevante plekken toegevoegd in MijnABP.

(Stand: Kwartaal 1, 2023)

Hoe gaan wij om met klantonderzoek?

Wij voeren verschillende soorten onderzoek uit. Wilt u weten welke onderzoeken dit zijn en hoe we dat doen? Of heeft u vragen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie over klantonderzoek bij ABP.

 

Wilt u zich aanmelden voor ons klantenpanel?
Daar zijn wij heel blij mee! Aanmelden kan via MijnABP. U wordt dan een paar keer per jaar uitgenodigd om mee te doen aan een kort onderzoek. Wij vragen bijvoorbeeld naar uw mening over verschillende thema's. En geen zorgen: u heeft hiervoor geen uitgebreide pensioenkennis nodig. Na een onderzoek krijgt u altijd als eerste de resultaten te horen.