Kijk de ABP webinars terug

ABP organiseert regelmatig een Werkgeversjournaal of online Werkgeversbijeenkomst over pensioenonderwerpen die belangrijk zijn voor u als werkgever. Op deze pagina kunt u ze op uw gemak terugkijken.

ABP Werkgeversjournaal 11 juni 2024

In dit werkgeversjournaal vertellen we u meer over de Wet toekomst pensioenen: actualiteiten en het politieke omgevingsveld. Ook spreken we met een relatiebeheerder over de vragen die werkgevers hierover stellen. Daarnaast interviewen we een werkgever over manieren om pensioenbewustzijn te vergroten in de organisatie. Het journaal is live uitgezonden op dinsdag 11 juni. U kunt het hier terugkijken.

Heeft u een vraag hierover? Kijk dan eens op de veelgestelde vragen pagina over de nieuwe regels voor pensioen. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar relatiebeheer@abp.nl.

ABP Werkgeversbijeenkomst 6 december 2023

In deze online werkgeversbijeenkomst belichten we de financiële situatie van ABP: de dekkingsgraad, de premie voor 2024 en de pensioenverhoging per 1 januari 2024. Ook actualiteiten rondom de Wet toekomst pensioenen komen aan bod. Daarnaast bespreken we hoe ABP jongeren bereikt en wat u zelf kunt doen om jongere werknemers pensioenbewuster te maken.

Heeft u een vraag hierover? Onder de video vindt u de veelgestelde vragen die niet in de uitzending beantwoord konden worden. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar relatiebeheer@abp.nl.

Veelgestelde vragen

We begrijpen dat dit u bezighoudt. Onze financiële positie en de wettelijke regels laten het op dit moment niet toe om gemiste verhogingen in te halen. Is de financiële positie van ABP voldoende hersteld? En laten de regels het toe? Dan kan ABP besluiten om de gemiste indexatie te gaan ‘na-indexeren’. We houden u via de website en onze nieuwsbrief hiervan op de hoogte. Kijk hier voor meer informatie over de regels voor na-indexatie.

De franchise en andere bedragen voor 2024 vindt u in de premietabel.

Om schommelingen op te kunnen vangen, laten we deze over meerdere jaren gespreid doorwerken in de pensioenuitkering. Daarnaast wordt er een buffer aangelegd: de solidariteitsreserve. Door in goede tijden aan de solidariteitsreserve bij te dragen en in mindere tijden eraan te onttrekken, kunnen we schokken deels opvangen. Via deze reserve kunnen we ervoor zorgen dat de pensioenen niet afnemen wanneer het tegenzit, zolang de reserve daarvoor voldoende gevuld is. Hoeveel er bijgedragen en onttrokken wordt, wordt nog vastgelegd in de nieuwe regels voor pensioen. ABP wil het nominale pensioen (het pensioen vóór de economische schok) beschermen. Maar als het nodig is, moeten we de pensioenen toch verlagen. Er is dus geen sprake van een ondergrens. 

Ja. Iedereen die pensioen opbouwt, heeft opgebouwd of gepensioneerd is, gaat over naar de nieuwe regels voor pensioen. Gaat uw werknemer vóór 1-1-2027 met pensioen? Dan gelden nog steeds de huidige regels. Na 1-1-2027 wordt het pensioen van uw (ex-)werknemer omgezet naar de nieuwe regels voor pensioen. De nieuwe regels voor pensioen gelden dus voor iedereen.

De pensioenbedragen in MijnABP veranderen als we berekend hebben hoe het opgebouwde pensioen wordt overgezet naar de nieuwe regels voor pensioen. Zodra dat duidelijk is, passen wij de bedragen in MijnABP aan. Naar verwachting zijn de voorlopige bedragen, naast de huidige bedragen, in de tweede helft van 2026 zichtbaar in MijnABP. In de eerste helft van 2027 zijn de definitieve bedragen zichtbaar.