Meestgestelde vragen webinar september 2021

In het webinar voor werkgevers op 28 september 2021 stonden vragen van werkgevers over verschillende actuele pensioenonderwerpen centraal: het nieuwe pensioenstelsel, de RVU, het bedrag in 1 keer, arbeidsongeschiktheidspensioen, nabestaandenpensioen en ABP ExtraPensioen.

In het webinar werd hier veel over uitgelegd en werden vragen van werkgevers waar mogelijk live beantwoord. De antwoorden op de vragen die niet in de uitzending beantwoord werden, leest u hieronder.

Behouden werknemers hun opgebouwde rechten in het nieuwe pensioenstelsel?

Werknemers behouden altijd hun opgebouwde rechten. Volgens de tijdlijn die er nu ligt, beslissen de sociale partners in 2024 wat er gebeurt met de ingegane pensioenenuitkeringen en de opgebouwde pensioenaanspraken. Dan wordt pas duidelijk of deze meegenomen worden in het nieuwe stelsel, of achterblijven in het huidige pensioenstelsel.

Voor welke keuzes worden jongere werknemers gesteld in het nieuwe pensioenstelsel? Hoe kan ik hen ervoor interesseren?

Uw werknemers krijgen straks een persoonlijke pensioenpot. Afhankelijk van de contractskeuze èn de invulling van het contract krijgen werknemers meer zeggenschap over hun pensioen. Maar veel regels moet de overheid nog uitwerken, in samenspraak met sociale partners en pensioenuitvoerders. Als er meer duidelijkheid is, kunnen we u meer vertellen over de details.

Geldt het nieuwe stelsel ook voor huidige gepensioneerden en werknemers die vóór 2026 met pensioen gaan? Wat zijn de gevolgen en worden zij geïnformeerd?

Ja, het nieuwe pensioenstelsel geldt straks voor iedereen. Dus ook voor werknemers die binnenkort met pensioen gaan en voor gepensioneerden. De gevolgen voor deze groepen zijn nu nog niet duidelijk, omdat de overheid, samen met sociale partners en pensioenuitvoerders, nog veel regels moet uitwerken. Daarna maken sociale partners een definitieve keuze voor een regeling. Wanneer duidelijk is wat het nieuwe pensioenstelsel concreet voor uw werknemers en voor gepensioneerden betekent, informeren wij hen. En uiteraard houden wij ook u als werkgever op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel en bekijk de tijdlijn

Kan een werknemer ook bij deeltijdpensioen gebruikmaken van de RVU?

Dat is mogelijk. Een werknemer kan gedeeltelijk uittreden met een (deeltijd-)RVU. Het dienstverband blijft dan deels in stand.

Mag een werknemer gebruikmaken van de RVU zonder pensioen op te nemen?

Ja, dat mag. Pensioen opnemen staat los van de RVU. Maar als uw werknemer volledig met ontslag gaat, kan het handig zijn dat hij voorafgaand aan dat ontslag een deel van zijn pensioen opneemt. Zodat hij zijn eventuele voorwaardelijk pensioen niet kwijtraakt.

Wordt het bedrag ineens uitbetaald of per maand en wat zijn de fiscale gevolgen?

Dat kan beide. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Kan de RVU gecombineerd worden met andere regelingen (VSO, bedrag in 1 keer, ABPKeuzePensioen)?

Dat is mogelijk. De RVU wordt vaak gecombineerd met een vaststellingsovereenkomst (VSO) en het ABP Keuzepensioen. Vanaf 2023 is het ook mogelijk de RVU te combineren met de keuzemogelijkheid in de ABP-regeling om een bedrag in 1 keer op te nemen. De RVU wordt echter niet uitgevoerd door het pensioenfonds.

Moeten alle werknemers van de organisatie gebruik kunnen maken van de RVU (als ze ervoor in aanmerking komen) of mag je het ook enkel aan individuele werknemers aanbieden?

Voor de RVU-regeling geldt een dubbele vrijwilligheid. U kunt, als werkgever, een eigen regeling aanbieden aan werknemers die bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden voldoen. En uw werknemers hebben zelf de keuze of zij wel of niet deelnemen.

Wat kost de RVU-regeling de werkgever en de werknemer?

  • Voor uitkeringen tot ongeveer € 22.000 per jaar hoeft u geen RVU-heffing te betalen. Het boetevrije bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de AOW. De fiscale boetevrijstelling is nu € 1.847 bruto per maand (bedrag 2021).
  • Voor hogere uitkeringen betalen werkgevers normaal gesproken een RVU-heffing als ze oudere werknemers een uitkering aanbieden. Ook als uw werknemer eerder dan 3 jaar voor de AOW-leeftijd gebruikmaakt van de RVU, betaalt u als werkgever de RVU-heffing.

Mag een werknemer ook al vóór ingang van het nieuwe pensioenstelsel gebruikmaken van deze regeling?

Ja, deze keuzemogelijkheid gaat in op 1 januari 2023. Dit is dan ook de eerste datum waarop uw werknemer gebruik kan maken van de mogelijkheid een bedrag in 1 keer te op te nemen.

Mag een werknemer ook minder dan 10% ineens opnemen?

Ja, uw werknemer mag maximaal 10% ineens opnemen, maar dus ook minder.

Mag een werknemer alleen een bedrag in 1 keer opnemen op de AOW-leeftijd of kan dit ook als hij eerder stopt met werken?

Uw werknemer mag ook een bedrag in 1 keer opnemen als hij eerder met pensioen gaat. Maar hij kan deze keuze niet combineren met een hoog/laag pensioen of met een AOW-overbruggingspensioen.

Wanneer is de berekening voor het bedrag in 1 keer zichtbaar in MijnABP?

De exacte inhoud van deze nieuwe keuzemogelijkheid is nu nog niet bekend. Daarom kunnen we nu nog geen bedragen of berekeningen laten zien in MijnABP. Als deze functionaliteit beschikbaar is, informeren we u hierover.

Meer informatie voor uw werknemer

Wanneer heeft een werknemer recht op AAOP en kan dit ingaan voordat zijn dienstverband eindigt?

Via deze tool kan uw werknemer nagaan of hij recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in vanaf de ingangsdatum van de WIA. Dat kan dus ook voordat zijn dienstverband na 104 weken ziekte eindigt. 

Meer informatie

Wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen automatisch toegekend?

Nee, uw werknemer vraagt dit zelf aan. UWV geeft aan ons door dat uw werknemer arbeidsongeschikt is. Wij informeren uw werknemer vervolgens of hij recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen en hoe hij dat kan aanvragen. 

Meer informatie

Krijg ik als werkgever bericht van ABP over de verrekening van de pensioenpremies n.a.v. de UWV-beschikking?

De loondoorbetaling stopt na 104 weken en de pensioenpremies lopen door tot het einde van de dienstbetrekking. Als u uw werknemer op basis van de UWV-beschikking met terugwerkende kracht ontslaat, worden de pensioenpremies, die u betaalde na de ontslagdatum, verrekend. Hierover krijgt u bericht van ABP.

Wat als mijn werknemer gaat scheiden? Heeft de ex-partner dan nog recht op het nabestaandenpensioen?

Ja, tenzij uw werknemer en zijn ex-partner hier andere afspraken over hebben gemaakt. Een ex-partner heeft dus mogelijk recht op nabestaandenpensioen. Elke 5 jaar krijgt de ex-partner een pensioenoverzicht. Daarop staat hoeveel nabestaandenpensioen hij ontvangt.

Kan mijn werknemer ook 100% van het nabestaandenpensioen omzetten naar ouderdomspensioen?

Heeft uw werknemer alleen na 1-7-1999 bij ABP pensioen opgebouwd? Dan kan hij het volledige nabestaandenpensioen inzetten voor een hoger ouderdomspensioen. Bouwde uw werknemer vóór 1-7-1999 al pensioen op bij ABP, dan kan hij op zijn gekozen pensioendatum het opgebouwde ouderdomspensioen verhogen met het nabestaandenpensioen dat hij opbouwde vanaf 1-7-1999. Let op! De partner van de werknemer moet daar wel mee instemmen. 

Meer informatie voor uw werknemer

Wat kan mijn werknemer zelf regelen rondom zijn nabestaandenpensioen?

  • Werknemers met een samenlevingscontract kunnen zelf hun partner aanmelden via MijnABP. Nieuwe deelnemers krijgen in MijnABP vanzelf een bericht hierover. Het samenlevingscontract moet opgemaakt zijn bij een notaris.
  • Werknemers die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en in Nederland wonen, hoeven hun partner niet aan te melden. Die gegevens krijgen wij via de Basisregistratie Personen.
  • Uw werknemer kan ervoor kiezen zijn ouderdomspensioen te verhogen met nabestaandenpensioen. Of andersom, maar daar moet de partner dan mee instemmen.

Meer informatie voor uw werknemer

Mijn werknemer heeft geen partner. Krijgen zijn thuiswonende kinderen onder de 18 alleen nabestaandenpensioen voor de kinderen of ook voor de partner?

Zij kunnen tot hun 25e een nabestaandenpensioen voor de kinderen krijgen, maar geen nabestaandenpensioen voor de partner.

Hebben alle werknemers recht op ABP ExtraPensioen of is dit afhankelijk van de werkgever?

ABP ExtraPensioen is er voor alle werknemers die nog werken en via hun werkgever pensioen opbouwen bij ABP. Als werkgever kunt u er dus niet zelf voor kiezen of uw werknemers hiervan gebruik kunnen maken. Voor ABP ExtraPensioen moet uw werknemer voldoende fiscale ruimte hebben. Of hij die heeft en hoeveel, ziet hij in MijnABP. De fiscale ruimte en dus ook de maximaal mogelijke inleg en opbrengst verschillen per werknemer. 

Meer informatie voor uw werknemer

Hoe vaak kun je storten in het ABP ExtraPensioen?

Dat mag u, in overleg met uw werknemer, zelf bepalen. U kunt bijvoorbeeld jaarlijks een bedrag storten in het ABP ExtraPensioen van uw werknemer. Maar ook maandelijks of juist eenmalig. Uw werknemer kan niet zelf een bedrag storten. 

Lees hoe u een bedrag stort