De meestgestelde vragen over het webinar van 1 juni

Het webinar voor werkgevers op 1 juni 2021 stond in het teken van de rol van de werkgever en de diverse tools die de werkgever kan inzetten om die rol op te pakken. Daar kregen we heel wat vragen over! U vindt ze hieronder. Daar waar mogelijk leiden we u door naar inhoudelijke pagina's op abp.nl.

Heeft u als werkgever een specifiek voorlichtingsverzoek? Of heeft u hulp nodig bij een passende aanpak? Bespreek dit dan eerst met ABP Relatiebeheer of neem contact op met uw relatiemanager. We kijken dan samen met u welke vorm van voorlichting het beste past bij uw situatie.

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de tools en diensten van ABP.

De website abp.nl/werkgevers is vrij toegankelijk. Voor het gebruik van bepaalde tools dient u zich aan te melden op pensioenpluim.nl. Op deze site staat onder andere de Pensioen Academie en kunt u de checklists vinden. Bij het aanmelden van uw organisatie op pensioenpluim.nl heeft u uw ABP aansluitnummer nodig. Als uw organisatie al is aangemeld, kan uw collega u toevoegen aan de site of u kunt een e-mail sturen naar pensioenpluim@abp.nl.

We beseffen ons dat jongeren vinden dat pensioen te ver weg is. Toch zijn er veel actuele situaties waarbij pensioen heel dichtbij komt. Om hen hierin mee te nemen, biedt ABP de campagne ‘De reis van je leven’ aan. Centraal in deze campagne staat een online game waarin jongeren in 10 minuten langs verschillende levensgebeurtenissen gaan die van invloed kunnen zijn op hun pensioen.

Werknemers hebben toegang tot MijnABP. Binnen MijnABP zijn meerdere tools beschikbaar, waarmee zij aan de slag kunnen gaan. Met de Pensioenplanner zien ze direct hoe hoog hun pensioenbedrag is in verschillende situaties. Met Helder Overzicht & Inzicht krijgt uw werknemer een duidelijk overzicht van zijn financiële toekomst.

Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan. Uiterlijk in 2027 moeten alle pensioenfondsen overgaan op de nieuwe regels voor pensioen. Op de site geven wij u alle actuele informatie over het nieuwe pensioenstelsel.

Op MijnABP komen de pensioenbedragen inclusief AOW niet altijd overeen. De ABP pensioenbedragen kloppen, echter een korting op de AOW-uitkering kan hiervan een oorzaak zijn. In MijnABP kunnen werknemers via de tool Helder Overzicht & Inzicht inkomsten toevoegen, zoals de daadwerkelijke AOW, zodat zij toch inzicht krijgen in hun financiële toekomst.

ABP communiceert op verschillende manieren en momenten over het aanvragen van pensioen. Indien uw werknemers eerder met pensioen willen gaan, nemen zij zelf het initiatief. Als ze doorwerken tot de AOW-leeftijd schrijven we hen 9 maanden voor de AOW-leeftijd aan en informeren we hen over hun pensioenaanspraken.

ABP biedt ook Engelstalige informatie aan niet-Nederlands sprekenden. Ga hiervoor naar de Engelstalige pensioeninformatie.

Gaat waardeoverdracht automatisch?

Waardeoverdracht gaat voor het merendeel van de werknemers niet automatisch. Enkel bij een opgebouwd pensioen tussen € 2,00 en € 503,24 bruto per jaar kan de vorige pensioenuitvoerder het pensioen automatisch overdragen.

Moeten werknemers waardeoverdracht binnen een bepaalde periode aanvragen?

Uw werknemers hoeven waardeoverdracht niet binnen een bepaalde periode na aanvang van de dienstbetrekking aan te vragen.

Is waardeoverdracht altijd aan te raden?

Uw werknemer doet er goed aan om een zorgvuldige afweging te maken of waarde overdragen wel of niet slim is. Hierbij helpen we hem graag.

Meer informatie over waardeoverdracht

Lees meer informatie over waardeoverdracht en hoe het werkt.