Definitieve premie voor 2023 bekend

De premie die u als werkgever betaalt, gaat omlaag. De premie die uw werknemers betalen, kan stijgen of dalen. Dit hangt af van het deel van het inkomen waarover zij premie betalen.