U bent met pensioen

Hier kunt u vinden waar u als gepensioneerde recht op heeft.
[cms: qa-q1]
Over welke situatie heeft u een vraag?
[cms: qa-q1a1]
[cms: qa-q1a2]
[cms: qa-q1a3]
[cms: qa-q1q1]
[cms: qa-q1a1]
[par. Hoofdstuk 6.1]

U krijgt een partner

Bent u met pensioen en krijgt u een partner? Dan heeft uw partner misschien recht op partnerpensioen. Dit hangt af van de leeftijd waarop u een partner heeft gekregen:

[cms: qa-q1a2]
[par. Hoofdstuk 6.2]

U heeft kinderen jonger dan 25 jaar

Heeft u kinderen (zie U heeft kinderen)? Dan krijgen uw kinderen wezenpensioen als u overlijdt. De hoogte van het wezenpensioen vindt u in MijnABP. Hoe we dat berekenen vindt u bij Partnerpensioen en wezenpensioen.

[cms: qa-q1a3]
[par. Hoofdstuk 6.3]

U en uw partner gaan uit elkaar

Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap stoppen of gaan scheiden, kan dit gevolgen voor uw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen hebben. Gaat u scheiden van tafel en bed? Dan kan dit gevolgen hebben voor het ouderdomspensioen. Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap en u en uw partner gaan uit elkaar dan kan dit gevolgen hebben voor het partnerpensioen. Heeft u keuzes gemaakt toen u met pensioen ging? Dan blijven die keuzes staan als u uit elkaar gaat. 

[cms: qa-q1q1]
Wat gebeurt er met uw pensioen in de volgende situaties?
[cms: qa-q1q1a1]
[cms: qa-q1q1a2]
[cms: qa-q1q1a3]
[cms: qa-q1q1a1]
[par. Hoofdstuk 6.4]

U overlijdt

Als u overlijdt, dan wordt uw ouderdomspensioen in de maand van overlijden ongewijzigd uitgekeerd. Daarna stopt uw pensioen. Uw partner (zie U heeft een partner) en uw kinderen (zie U heeft kinderen) kunnen dan mogelijk pensioen krijgen: 

  • Uw partner kan een partnerpensioen krijgen. 
  • Uw kinderen kunnen een wezenpensioen krijgen. 
  • Uw partner, kinderen of nabestaanden kunnen een overlijdensuitkering krijgen.

[cms: qa-q1q1a2]
[par. Hoofdstuk 6.4]

Uw partner overlijdt of ex-partner overlijdt

[cms: qa-q1q1a3]
[par. Hoofdstuk 6.4]

Uw kind overlijdt