Icoon Pensioenreglement

U bent met pensioen

Hier kunt u vinden waar u als gepensioneerde recht op heeft.

Over welke situatie heeft u een vraag?[cms: qa-q1]
[cms: qa-q1a1]
[par. Hoofdstuk 6.1]

U krijgt een partner

Bent u met pensioen en krijgt u een partner? Dan heeft uw partner misschien recht op partnerpensioen. Dit hangt af van de leeftijd waarop u een partner heeft gekregen:

Als u overlijdt, heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

Krijgt u een relatie voordat u uw AOW-leeftijd bereikt? Dan heeft uw partner wel recht op partnerpensioen als u overlijdt. Bij de volgende onderdelen leest u wat de regels zijn voor partnerpensioen: 

[cms: qa-q1a2]
[par. Hoofdstuk 6.2]

U heeft kinderen jonger dan 25 jaar

Heeft u kinderen (zie U heeft kinderen)? Dan krijgen uw kinderen wezenpensioen als u overlijdt. De hoogte van het wezenpensioen vindt u in MijnABP. Hoe we dat berekenen vindt u bij Partnerpensioen en wezenpensioen.

[cms: qa-q1a3]
[par. Hoofdstuk 6.3]

U en uw partner gaan uit elkaar

Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap stoppen, gaan scheiden of gaan scheiden van tafel en bed heeft dit gevolgen voor uw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen. Heeft u keuzes gemaakt toen u met pensioen ging? Dan blijven die keuzes staan als u uit elkaar gaat.

Gaat u uit elkaar? Dan heeft uw ex-partner recht op een deel van uw pensioen. Bij U gaat uit elkaar leest u hoeveel partnerpensioen uw ex-partner krijgt.

Als u en uw partner gaan scheiden of uit elkaar gaan, dan gebeurt er het volgende met het partnerpensioen: 

 • Als u overlijdt, krijgt uw ex-partner partnerpensioen. Het gaat alleen om het partnerpensioen dat u had opgebouwd (zie Partnerpensioen en wezenpensioen) op het moment dat u met pensioen ging. U en uw ex-partner kunnen samen besluiten dat uw ex-partner geen partnerpensioen krijgt als u overlijdt. U moet dit dan samen schriftelijk aan ons doorgeven en wij moeten ermee akkoord gaan. 
 • Kiest u er bij uw scheiding voor om het pensioen te splitsen, zodat uw ex-partner een eigen pensioen krijgt? Dan zit het partnerpensioen in het pensioen van uw ex-partner. Als u overlijdt, gebeurt er dus niets in het pensioen. 
 • Krijgt u een nieuwe partner en ontvangt u al AOW? Dan krijgt uw nieuwe partner geen partnerpensioen als u overlijdt.
Wat gebeurt er met uw pensioen in de volgende situaties?[cms: qa-q1q1]
[cms: qa-q1q1a1]
[par. Hoofdstuk 6.4]

U overlijdt

Als u overlijdt, dan krijgen uw partner (zie U heeft een partner) en uw kinderen (zie U heeft kinderen) pensioen: 

 • Uw partner krijgt partnerpensioen. 
 • Uw kinderen krijgen wezenpensioen. 
 • Uw partner, kinderen of nabestaanden krijgen een overlijdensuitkering.

Uw partner krijgt partnerpensioen vanaf de dag na uw overlijden tot en met de laatste dag van de maand waarin uw partner overlijdt. Uw partner krijgt dit partnerpensioen steeds in de tweede helft van de maand. Dit geldt ook voor een eventuele ex-partner.

De hoogte van het partnerpensioen staat in MijnABP. Bij Partnerpensioen en wezenpensioen ziet u hoe we dit pensioen berekenen. 

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels.

Als u overlijdt, dan krijgt uw partner 70% van uw ouderdomspensioen. Daar trekken we eerst de volgende bedragen van af: 

 • Partnerpensioen dat u heeft geruild voor uw ouderdomspensioen. 
 • Partnerpensioen dat een ex-partner al krijgt.

Uw ex-partner ontvangt 70% van uw ouderdomspensioen dat u had opgebouwd op het moment dat u gescheiden bent. 

De hoogte van het partnerpensioen staat in MijnABP. Bij Partnerpensioen en wezenpensioen ziet u hoe we dit pensioen berekenen. 

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels.

Uw ex-partner had recht op een partnerpensioen als u overlijdt. Als uw ex-partner overlijdt voordat u overlijdt, is dit partnerpensioen voor uw eventuele nieuwe partner. Dit geldt niet voor het pensioen dat u heeft gesplitst toen u uit elkaar ging. Voorwaarde is dat uw nieuwe partnerschap voor uw AOW-leeftijd is begonnen.

Krijgt u voor uw AOW-leeftijd een nieuwe partner (zie U heeft een partner)? Dan krijgt uw nieuwe partner partnerpensioen als u overlijdt. Wel trekken we daar eerst het partnerpensioen van uw ex-partner of ex-partners van af.
 • Deze overlijdensuitkering is een eenmalig bedrag van twee maanden ouderdomspensioen. 
 • Heeft u geen partner op het moment dat u overlijdt? Dan betalen wij de overlijdensuitkering aan uw kinderen die recht hebben op wezenpensioen. 
 • Heeft u ook geen kinderen die recht hebben op wezenpensioen? Dan betalen wij de overlijdensuitkering aan uw meerderjarige kinderen, uw broers, uw zussen en uw ouders. Dit doen we alleen als u hun kostwinner was op het moment dat u overleed. 
 • Heeft u ook geen meerderjarige kinderen, broers, zussen of ouders? Dan kunnen we de overlijdensuitkering betalen aan iemand die uw uitvaart regelt en de laatste rekeningen van uw ziekte betaalt. Dit doen we alleen als er in uw erfenis niet genoeg geld is voor uw uitvaart en de laatste rekeningen van uw ziekte. 
 • Heeft uw partner, of uw kind of kinderen of nabestaanden u opzettelijk van het leven beroofd of daaraan medeplichtig en veroordeeld? Dan krijgt de veroordeelde geen overlijdensuitkering. 

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels.

Als u met pensioen bent, blijven uw kinderen recht houden op wezenpensioen (zie U overlijdt, uw partner of ex-partner overlijdt of uw kind overlijdt).

De hoogte van het wezenpensioen vindt u in MijnABP. Hoe we dat berekenen vindt u bij Partnerpensioen en wezenpensioen.

[cms: qa-q1q1a2]
[par. Hoofdstuk 6.4]

Uw partner overlijdt of ex-partner overlijdt

[cms: qa-q1q1a3]
[par. Hoofdstuk 6.4]

Uw kind overlijdt