Wat u moet weten over de effecten van het coronavirus op uw pensioen en onze service

De maatregelen in Nederland rondom het coronavirus (COVID-19) zijn aangescherpt. Mogelijk leidt dit bij u tot vragen over uw pensioen bij ABP of over onze dienstverlening. Op deze pagina beantwoorden we prangende vragen en houden we u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Laatste update: 1 april 2020

ABP is gewoon bereikbaar voor vragen

Wij zijn gewoon bereikbaar via deze telefoonnummers op werkdagen van 08:00 tot 17:30 uur. Hier kunt u dus, zoals altijd, terecht voor uw vragen over uw pensioen bij ABP. Bent u niet in de gelegenheid telefonisch contact met ons op te nemen? Maak dan gebruik van onze chatbot. Natuurlijk staan we ook via onze social media-kanalen klaar om uw vragen te beantwoorden.

Het coronavirus heeft geen invloed op de uitbetaling van uw pensioen

Ontvangt u pensioen van ons? Dan krijgt u uw maandelijkse bedrag op de datum zoals u op onze site kunt vinden. Deze maand betaalt ABP de pensioenen uit op 23 april. Goed om te weten: het kan zijn dat het geld pas in de loop van de dag op uw rekening staat.

Het coronavirus heeft geen invloed op het nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen

Vorige week gingen er berichten rond in de media dat verschillende pensioenfondsen geen nabestaandenpensioen zouden uitkeren als deelnemers aan het coronavirus overlijden. Dat is niet juist. ABP keert het nabestaandenpensioen gewoon uit. Ook als een deelnemer overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus. Hier verandert dus niks aan. Datzelfde geldt voor het arbeidsongeschiktheidspensioen: hier hanteren we de reguliere voorwaarden. Het coronavirus heeft hier dus geen invloed op.

Werktijdverkorting heeft geen invloed op uw pensioenopbouw

Vraagt uw werkgever werktijdverkorting aan in verband met het coronavirus? Dan blijft uw pensioenopbouw hetzelfde. Dat zit zo: als uw werkgever werktijdverkorting toegekend krijgt, betaalt hij u uw volledige loon in de meeste gevallen uit, maar krijgt hij voor een deel hiervan een tijdelijke WW-uitkering van het UWV. Dit betekent dat ABP dezelfde premie blijft ontvangen. Hierdoor verandert er niets in uw pensioenopbouw.

Pensioenvoorlichting en evenementen van ABP zijn opgeschort

Pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten die gepland stonden, zijn de komende tijd geannuleerd. Dat geldt ook voor grotere evenementen die vanuit ABP worden georganiseerd. Dit is volgens de richtlijnen van de overheid rondom het vermijden van contact. 

Bij nieuwe belangrijke ontwikkelingen updaten we deze pagina. Houd onze site en social media-kanalen daarom in de gaten.

Het laten ondertekenen van een ADV (een ‘bewijs van in leven zijn’) voor mensen die in het buitenland wonen, kan nu lastiger zijn dan normaal. Kan dit wachten?

Bent u gepensioneerd en woont u in het buitenland? Dan levert u ieder jaar uw bewijs van in leven zijn aan bij ABP. Op die manier kunnen we uw pensioen blijven uitbetalen. Mocht u, door de coronacrisis, op korte termijn niet in staat zijn op tijd een handtekening voor deze ADV te regelen, dan is dit geen probleem. We hebben de reactietermijn met drie maanden verlengd.

01-04-2020