Uw pensioen gaat niet omlaag in 2017

De pensioenen worden dit jaar niet verlaagd. Dit volgt uit een eerste berekening van de dekkingsgraad. De precieze dekkingsgraad wordt in de loop van januari berekend. Op 27 januari weten we de definitieve cijfers. Dan communiceren we ook over onze financiële situatie. We weten nu al zeker dat een verlaging dit jaar niet aan de orde is.

Toekomst financiële situatie blijft onzeker

Voorzitter Corien Wortmann-Kool: ‘We moeten voorzichtig blijven: ABP kan de pensioenen de komende jaren waarschijnlijk niet verhogen. Ook verlagingen zijn niet uit te sluiten. Dit komt doordat economische verwachtingen een lage rente en lagere rendementen laten zien. We blijven ons inzetten om de financiële situatie verder te verbeteren.’

03-01-2017