‘Uitblijven pensioenverhoging niet meer uit te leggen’

In het derde kwartaal van 2018 is de financiële situatie van ABP verder verbeterd. De beleidsdekkingsgraad, belangrijk voor verhoging en verlaging van het pensioen, komt in dit kwartaal met 104,7% voor het eerst sinds eind 2014 boven het minimaal vereiste niveau. Bij de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2019 nog niet verhogen. De kans op verlaging volgend jaar is bijna nihil geworden.

Tijd voor een nieuw pensioenstelsel

Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool: ‘We zien dat de financiële situatie van ABP stap voor stap verbetert. Maar de pensioenen kunnen we de komende jaren niet verhogen met de inflatie. Ik kan dat niet meer uitleggen aan de mensen die pensioen bij ons opbouwen of ontvangen. We zien dat de economie aantrekt en dat de lonen in Nederland stijgen. Maar onze deelnemers merken hier helemaal niets van. De pensioenen lopen totaal uit de pas met het verbeterende economisch klimaat. Wat mij betreft een zeer fikse aansporing voor kabinet en sociale partners om, in het belang van onze deelnemers, werk te maken van een nieuw pensioenstelsel. Een stelsel waarbij de pensioenen verhoogd kunnen worden als het economisch beter gaat en verlaagd worden als het tegenzit. Een stelsel dat beter aansluit bij de arbeidsmarkt en vooral beter te begrijpen is voor onze deelnemers.’

Vooruitblik

Wij verwachten dat we uw pensioen niet kunnen verhogen in de komende jaren. De kans dat ABP de pensioenen in 2019 moet verlagen is bijna nihil. Ook voor de volgende jaren is de kans op verlaging klein.

Dekkingsgraad uitgelegd

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft een indicatie of een pensioenfonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen. Hij geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen (€ 419 miljard) en de verplichtingen van ABP. Dit zijn alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen (€ 396 miljard).

De actuele dekkingsgraad stijgt in het derde kwartaal van 104,1% eind juni naar 105,9% eind september. Voor elke € 100 die wij aan pensioen uitkeren, is er € 105,90 in kas. Er is een kleine buffer, die voldoet aan de minimaal vereiste omvang (een beleidsdekkingsgraad van 104,2%).

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de twaalf laatste maanden) stijgt in het derde kwartaal van 103,9% eind juni naar 104,7% eind september. Deze dekkingsgraad is bepalend voor de verhoging of verlaging van pensioen. Gedeeltelijke indexatie mag bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger. Vanaf 123% mag ABP volledig indexeren. Met de huidige 104,7% is dit dus nog lang niet in beeld. Als deze dekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2% uitkomt, is verlaging van pensioen onvermijdelijk. Als ABP de huidige stand weet te handhaven aan het eind van dit jaar is die mogelijke verlaging niet meer aan de orde.

Beleggingsrendement 1,1%

ABP boekte in het derde kwartaal van 2018 een positief rendement van 1,1% (€ 4,7 miljard). Het beschikbaar vermogen steeg van € 414 miljard naar € 419 miljard.

Lees meer

18-10-2018