'Wij kunnen dit niet meer uitleggen aan onze deelnemers'

Bestuursvoorzitter Corien Wortmann over vastlopen onderhandeling pensioenakkoord

‘Het gaat economisch beter, de lonen gaan omhoog en de gepensioneerden merken daar niets van. Ik kan dat niet meer uitleggen aan onze deelnemers’. Dat zegt ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann vandaag in een interview met Radio 1. Wortmann doet haar uitspraken naar aanleiding van het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel. Volgens haar is het zaak dat de onderhandelende partijen hun verantwoordelijkheid nemen en zo snel mogelijk weer aan tafel gaan. ‘Pensioen is een arbeidsvoorwaarde.’

Teleurgesteld

De bestuursvoorzitter van ABP zegt ‘enorm teleurgesteld’ te zijn over het feit dat er na jaren van onderhandelen nog steeds geen akkoord ligt. ‘Dit is een gemiste kans om het pensioenstelsel te moderniseren. Een stelsel dat beter past bij de huidige arbeidsmarkt. Wij zijn vooral teleurgesteld voor onze deelnemers. De kans dat we de pensioenen kunnen verhogen nu het economisch beter gaat, kunnen we wel vergeten. En het risico dat we de pensioenen op termijn zelfs moeten verlagen, zelfs als de dekkingsgraad boven de 100 procent ligt, blijft aanwezig door het uitblijven van een nieuw akkoord.’ Of het daadwerkelijk zover zal komen, hangt af van de renteontwikkeling en de vraag hoe de financiële markten zich ontwikkelen. Wortmann: ‘Als pensioenfonds zijn wij gebonden aan afspraken. Wij moeten de regels van het huidige contract met het huidige toetsingskader toepassen. En dit kunnen de consequenties zijn.’

Vertrouwen in pensioenen

Op de vraag wiens schuld het is dat de onderhandelingen zijn stukgelopen zegt Wortmann in het interview: ‘Het is niet aan ons om te zwartepieten, al is het bijna Sinterklaas. We zaten ook niet aan tafel. Maar wat belangrijker is: Het pensioen is veel te belangrijk voor een politieke strijd die eigenlijk gaat over bredere maatschappelijke kwesties zoals de AOW-leeftijd. Er is in de SER wel overeenstemming over het pensioen op hoofdlijnen. Dat is niet officieel, maar iedereen heeft dat in de krant kunnen lezen. In feite ligt er een panklaar advies. En er is nog heel veel werk aan de winkel om dat goed uit te werken voor onze deelnemers. Daar willen we onmiddellijk mee aan de slag en die weg lijkt nu afgesloten. We zitten al zeven jaar in die discussie en ook dat knaagt aan het vertrouwen in het pensioen.’

21-11-2018