• Contact

Alle 'fossiele' aandelen en obligaties verkocht

Afbouw fossiel
29 mei 2024

In het eerste kwartaal van 2024 zijn al onze liquide aandelen- en obligatiebeleggingen in de producenten van fossiele brandstoffen verkocht. Ook alle beleggingen in termijncontracten in olie en gas hebben we van de hand gedaan. De resterende (illiquide) beleggingen bouwen we de komende tijd verder af naar nul.

Ongeveer 2,5 jaar geleden besloten we om onze beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen af te bouwen. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn de laatste aandelen en obligaties, de zogenoemde liquide beleggingen, verkocht. Daarmee hebben we geen liquide beleggingen in producenten van fossiele energie meer. Ook zijn in de eerste helft van 2024 de beleggingen in termijncontracten in olie en gas verkocht.

Producenten van fossiele energie vormen een risico

Het is belangrijk voor ABP als belegger voor de lange termijn de transitierisico’s in onze beleggingsportefeuille te beheersen. ABP ziet klimaat en biodiversiteit als de belangrijkste thema’s waarop de samenleving en de economie veranderen. Dit zorgt voor risico’s en kansen in de beleggingsportefeuille. Voor bedrijven is innovatie van alle tijden en noodzakelijk in een veranderende economie. Zij moeten dus aan de slag. Bedrijven die de risico’s van een veranderende wereld goed beheersen, passen bij ABP. Bedrijven waarbij schade aan het klimaat of biodiversiteit onlosmakelijk verbonden is aan hun bedrijfsactiviteit en waarbij geen perspectief op verbetering is, passen niet bij ABP. Met de producenten van fossiele brandstoffen zijn de gesprekken om te komen tot verbetering onvoldoende effectief gebleken. 

final-step-0ae80da96a

In het kort:

  • Overgrote gedeelte fossiele beleggingen afgebouwd; 
  • wat overblijft zit vast in langlopende contracten;
  • deze worden verkocht zodra het kan en goed is voor deelnemers.

Rendement goed te vervangen

Het rendement van deze beleggingen is goed te vervangen. Wie zo’n 10 jaar terugkijkt, ziet dat de beleggingen in producenten van olie en gas in die periode niet uitzonderlijk presteerden. In de laatste jaren, door onder andere de oorlog in Oekraïne, stegen de koersen van deze bedrijven. Maar onderaan de streep en zeker op de lange termijn verwachten we van veel andere beleggingen een zelfde of beter rendement. Wilt u meer weten? In dit artikel geeft hoofdeconoom Thijs Knaap antwoorden op de 3 meest gestelde vragen over de verkoop. 

Geïnvesteerd in aantrekkelijke beleggingen

Het geld dat de verkoop opleverde, is opnieuw geïnvesteerd in aantrekkelijke beleggingen die passen in ons beleggingsbeleid. Bij elke mogelijke belegging kijken we naar risico, rendement, kosten en duurzaamheid. We spreiden het pensioenkapitaal over een groot aantal sectoren, landen en regio’s om zoveel mogelijk kansen te pakken en de risico’s te verkleinen.

Resterende beleggingen verkopen zodra het kan

Wat nog rest, zijn de illiquide beleggingen. Dit zijn investeringen in niet-beursgenoteerde bedrijven en fondsen zoals private equity of hedge funds. Ook gaat het om investeringen in (fossiele) infrastructuur. Deze investeringen hebben een bepaalde looptijd. We verkopen ze zodra het kan en goed uitpakt voor de deelnemers. In onze beleggingslijsten ziet u het actuele overzicht van onze beleggingen. Uit concurrentieoverwegingen publiceren we deze lijsten altijd een kwartaal later.


Waarde schommelt

De waarde van de resterende, illiquide beleggingen schommelt door ontwikkelingen op de markt. Eind maart 2024 was de waarde € 4,8 miljard. Zoals gezegd bouwen we ook deze beleggingen zorgvuldig, stap voor stap af zodra dat kan en goed is voor deelnemers.