Wat is impactbeleggen?

21 maart 2024

Een van de doelen uit ons nieuwe beleggingsbeleid is dat we €30 miljard willen investeren in beleggingen die financieel én maatschappelijk rendement opleveren. Van die impactbeleggingen willen we €10 miljard in Nederland doen. Maar wat zijn impactbeleggingen nu precies? En waarom hebben we hiervoor gekozen?

1 Wat zijn impactbeleggingen?

Impactbeleggingen zijn beleggingen die als duidelijk doel hebben om een positieve, meetbare sociale en milieu-impact op de wereld om ons heen te maken. Maar het draait niet alleen om een positieve bijdrage leveren; een positief financieel rendement behalen blijft belangrijk. Zo snijdt het mes aan 2 kanten bij dit soort beleggingen.

2 Waarom gaan we impactbeleggen?

We willen onze belofte van een goed pensioen in een leefbare wereld waarmaken. We zien klimaat en biodiversiteit als de belangrijkste thema’s waarop de samenleving en de economie veranderen. Dat brengt risico’s en kansen met zich mee. In Nederland hebben we te maken met de energietransitie en een tekort aan betaalbare (huur)woningen. ABP wil graag bijdragen aan oplossingen voor deze problemen zonder dat dit ten koste gaat van het risico en rendement, ook omdat deelnemers aangeven graag te zien dat we dit doen. 

3 Waarin gaan we precies beleggen?

We willen investeren in impactbeleggingen die meetbaar een positieve impact hebben op onze 2 ‘focusthema’s’ klimaat en natuur en biodiversiteit. Daarnaast beleggen we een deel in Nederland, vooral in betaalbare woningen, duurzame energie en innovatie.

final-step-35f9fb3098

Van de €30 miljard beleggen we:

  • €10 miljard in de klimaattransitie;
  • €10 miljard in beleggingen in Nederland die een positieve impact hebben op het leven van deelnemers (onder andere in de energietransitie en betaalbare woningen);
  • €1 miljard in beleggingen die bijdragen aan behoud van natuur en biodiversiteit.


 

4 Wat is de planning?

We zijn in 2023 begonnen met impactbeleggen en het doel is om in 2030 voor minimaal €30 miljard belegd te zijn in impactbeleggingen. In 2025 willen we met eventueel aanvullende doelstellingen komen waaraan de beleggingen in 2030 moeten voldoen. Het beleggingsbeleid wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.