• Contact
afbeelding.deltawerken

Samen werken we aan de nieuwe regels voor pensioen 

23 november 2023

ABP gaat 1 januari 2027 over naar de nieuwe regels voor pensioen. Een stap die we zorgvuldig voorbereiden. We werken hierbij nauw samen met sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) en het verantwoordingsorgaan (VO). De keuzes en de stappen die we nemen, komen in een transitieplan. U leest hier welke rol iedereen heeft. En welke stappen we nemen.

De nieuwe regels voor pensioen

Er moet veel gebeuren voor de overgang naar de nieuwe regels voor pensioen. De Sociale partners in de Pensioenkamer* werken de nieuwe pensioenregeling uit, samen met ABP. Deze afspraken leggen we vast in een transitieplan. 

Uitvoering en advies

Het bestuur van ABP (uitvoerende en niet-uitvoerende leden) is verantwoordelijk voor de communicatie en het uitvoeren van de nieuwe pensioenregeling van ABP. Het bestuur beoordeelt de plannen van de Pensioenkamer en neemt hierover een voorlopig besluit. Het Verantwoordingsorgaan (VO) adviseert het bestuur hierover.  

Uw belangen staan centraal

Uw belangen staan centraal bij de overgang naar de nieuwe regels voor pensioen. Hierbij spelen de niet-uitvoerende bestuursleden en het VO een belangrijke rol. Zij beoordelen of de veranderingen geen nadelige gevolgen hebben voor u als deelnemer.

Ook is er een wettelijk hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers van ABP. Verenigingen kunnen hun stem laten horen over het concept-transitieplan. Dit wordt in het voorjaar van 2024 op onze website gepubliceerd. 

Wilt u meer weten?

Bekijk onze speciale pagina's over het vernieuwde pensioenstelsel.

 

*De Pensioenkamer is opgericht door sociale partners in de onderwijs- en overheidssector. De Pensioenkamer beslist over de inhoud van de regels voor pensioen bij ABP. De uitvoering van de regels ligt daarna bij ABP.