man en vrouw achter laptop

Terugblik 2022: pensioenverhoging ondanks negatief beleggingsresultaat

26 januari 2023

De financiële positie van ABP in 2022 lijkt stabiel. Dat komt doordat de actuele dekkingsgraden van begin en eind 2022 ongeveer gelijk waren (bijna 111%). Toch veranderde er veel tijdens het jaar. In dit artikel leest u hoe de dekkingsgraden, beleggingen en verplichtingen van ABP zich ontwikkelden in 2022. En komt u meer te weten over de aanscherping van onze klimaatdoelen. Ook blikken we vooruit naar 2023.

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: “2022 was het jaar van de tegenstrijdige ontwikkelingen. Voor het eerst sinds 2008 hebben we een flink negatief beleggingsresultaat. En tegelijkertijd besloten we, ook voor het eerst sinds 2008, tot een volledige pensioenverhoging van ruim 14%. Een verhoging waarbij alle deelnemers baat hebben op korte of langere termijn. En die bij gepensioneerden zeer welkom was, vanwege de gestegen prijzen. Ook na deze verhoging van de pensioenen en een teleurstellend beleggingsresultaat houden we voldoende vet op de botten. De dekkingsgraden zijn boven het minimaal vereiste niveau gebleven. Deze tegenstrijdige ontwikkelingen in 2022 onderstrepen nog maar eens de noodzaak van een vernieuwd pensioenstelsel. We willen daar in 2026 mee starten.”

Wat kunt u als deelnemer verwachten?

Bovenop de pensioenverhoging van juli vorig jaar (2,39%) is per 1 januari de verhoging van 11,96% ingegaan. Deelnemers die nog pensioen opbouwen, zien dit terug in MijnABP. Gepensioneerden hebben het al op hun betaalrekening kunnen zien. Voor de rest van dit jaar blijven de pensioenen gelijk. Eind november beoordelen we of de pensioenen in 2024 veranderen of gelijk blijven. 

Dekkingsgraden stegen in 2022

De actuele dekkingsgraad laat zien of ABP genoeg geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Hij geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen van het fonds en alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen. In 2022 steeg de actuele dekkingsgraad van 110,6% naar 110,9%. In de eerste 3 kwartalen steeg de dekkingsgraad tot 124,2%. De stijgende rente leverde hier een grote bijdrage aan. In het 4e kwartaal verwerkten we de pensioenverhoging van 11,96% in de dekkingsgraad. Dat had een negatief effect. Niet omdat dat veel geld kost, maar omdat de verplichtingen omhoog gingen.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Doordat het een gemiddelde is, geeft de beleidsdekkingsgraad een stabieler beeld van onze financiële positie. Deze dekkingsgraad wordt daarom onder meer gebruikt bij besluiten over het verhogen van de pensioenen. Ook de beleidsdekkingsgraad steeg in 2022: van 102,8% naar 118,6%. Daarmee stond de beleidsdekkingsgraad boven de huidige grens van 110% en de versoepelde grens van 105% voor fondsen die willen overstappen naar het vernieuwde pensioenstelsel.

Negatief rendement: -17,6%

Het beschikbaar vermogen van ABP daalde in 2022 van €552 miljard naar €459 miljard. We boekten in 2022 een rendement van -17,6% (-€96,9 miljard). Dit kwam vooral doordat de financiële markten slecht presteerden als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

In het 4e kwartaal was het rendement -1,2% (-€5,4 miljard). Wilt u meer weten over onze beleggingsresultaten in het 4e kwartaal? Bekijk dan onze Kwartaal update. Hierin geeft hoofdeconoom Thijs Knaap u de achtergronden bij de cijfers.

Aanscherping klimaatdoelen

In december lanceerden we ons nieuwe klimaatbeleid. Daarin geven we aan welke maatregelen we nemen in ons beleggingsbeleid. We willen met deze maatregelen inspelen op de risico’s van een veranderend klimaat en klimaatwetgeving op onze beleggingsportefeuille. Daarnaast willen we met aantrekkelijke investeringen positieve impact maken op een leefbare wereld. We streven naar een absolute CO2-vermindering van 50% in 2030, ten opzichte van 2019. Dit geldt voor onze gehele beleggingsportefeuille.

Verder willen we in 2030 €30 miljard beleggen in de klimaattransitie. We kunnen niet langer beleggen in bedrijven die producten of diensten leveren die schade aan het klimaat veroorzaken. We willen wel beleggen in bedrijven met langetermijnkansen, die de klimaattransitie mogelijk kunnen en willen maken. Verder eisen we een klimaatplan van bedrijven met grote impact op het klimaat. We gaan het nieuwe klimaatbeleid de komende tijd invoeren.