Beleggingen in grote fossiele producenten verkocht

ABP volgt eigen definities voor fossiele bedrijven
3 april 2023


We hebben al onze liquide (snel te verkopen) beleggingen in producenten van fossiele energie in ontwikkelde economieën verkocht. Hieronder vallen alle aandelen en bedrijfsobligaties in ontwikkelde economieën zoals de Verenigde Staten, Australië en Singapore. Wat nog overblijft, is circa € 1 miljard in opkomende landen en de afbouw van de illiquide beleggingen. In dit artikel leest u meer over welke voorwaarden we hanteren om niet meer te beleggen in fossiele bedrijven, welke uitzonderingen we maken en waarom we afwijken van andere lijsten.


Vandaag publiceren we het meest actuele overzicht van onze beleggingen. Hier vindt u de lijst beursgenoteerde beleggingen en bedrijfsobligaties (per 31 december 2022). We publiceren deze lijsten altijd met een kwartaal vertraging. Daarin ziet u dat de beleggingen in de producenten van fossiele energie in gevestigde landen nu volledig zijn afgebouwd. Gevestigde landen zijn veelal landen in Europa en de VS. Maar wat voor soort bedrijven scharen we precies onder de producenten van fossiele energie?

Wat verstaan wij onder producenten van fossiele energie?

Binnen de groep producenten van fossiele energie onderscheidt ABP 2 typen bedrijven:

  1. Bedrijven die direct betrokken zijn bij de exploratie (het vinden van) en het produceren van fossiele energie uit kolen, olie en gas.
  2. Bedrijven die indirect betrokken zijn bij de exploratie en productie van fossiele energie. Denk aan een bedrijf dat onderdelen levert voor booreilanden.

Op deze pagina leest u hier meer over.

In welke bedrijven beleggen we niet meer?

ABP volgt een andere definitie en lijst van fossiele beleggingen waarin we niet meer beleggen dan die van de Global Coal Exit List (GCEL) en de Global Oil & Gas Exit List (GOGEL). Waarom? Omdat op laatstgenoemde lijsten ook grootverbruikers staan van fossiele energie, terwijl wij geloven dat deze bedrijven de omslag kunnen maken naar duurzame energie. We blijven dus in deze bedrijven beleggen en met ze praten om ze aan te zetten tot veranderingen.

Welke fossiele beleggingen bouwen we nog meer af?

We werken nog aan het afbouwen van € 5 miljard aan illiquide beleggingen. Hierbij zit geld langere tijd vast in langlopende contracten van soms wel 10 jaar. Ook beleggen we nog in pools met andere pensioenfondsen. Ook deze beleggingen (circa € 1 miljard) bouwen we af, maar zolang we in de pools zitten, kan het nog voorkomen dat er aandelen worden aangekocht.