VIKTOR maakt bouwprojecten efficiënter en duurzamer

Van jouw geld
17 februari 2023

Om de pensioenen te laten groeien, belegt ABP jouw geld zo duurzaam en verantwoord mogelijk. En als het even kan in Nederland. In de serie Van jouw geld laten we zien wat we met jouw geld mogelijk maken. In deze aflevering: hoe het Nederlandse softwareplatform VIKTOR voor energiebesparingen zorgt op de bouwplaats en daarmee de CO2-uitstoot vermindert.

Zonder veel kennis van programmeren toch zelf software kunnen ontwikkelen. Dat is wat softwareplatform VIKTOR mogelijk maakt. Dankzij VIKTOR kunnen ingenieurs gemakkelijk online applicaties bouwen met behulp van de programmeertaal Python. “Hierdoor kunnen ze hun bouwprocessen veel efficiënter en duurzamer inrichten”, aldus Wouter Riedijk, ceo en medeoprichter van VIKTOR (links op de bovenstaande foto). “Dit betekent dat er minder bouwmaterialen nodig zijn, wat besparingen oplevert in de productie en het vervoer. Dat leidt weer tot energiebesparing en minder CO2-uitstoot.

Momenteel zorgt ons platform zo indirect voor een besparing van ongeveer 120.000 ton CO2 per jaar. Dat is gelijk aan de uitstoot die veroorzaakt wordt door het jaarlijkse energiegebruik van zo’n 23.000 Nederlandse huishoudens. De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 met 55% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Ook de bouwsector moet hieraan bijdragen door te verduurzamen. VIKTOR kan daarin een belangrijke rol spelen.”

team van viktor
Het team van VIKTOR.

Slimmere keuzes maken

Een mooi voorbeeld van een bouwproject waarbij VIKTOR het verschil maakt, is de aanleg van een 20 kilometer lange tunnel tussen Duitsland en Denemarken. Deze doorgang bestaat uit tunneldelen die in de Oostzee naar de bodem worden afgezonken. “Met behulp van VIKTOR hebben de betrokken ingenieurs een applicatie gebouwd die per meter de optimale constructie van de tunnel berekent”, geeft Riedijk aan. “Voorheen moesten ze daar zelf schattingen over maken. Ze kunnen hierdoor slimmere keuzes maken over het beton- en staalgebruik. Dit levert enorme besparingen op bij de productie, het transport en de installatie van deze materialen.”

Een ander voorbeeld is dat een groot Nederlands bouwbedrijf met behulp van VIKTOR de beste locatie voor windparken berekende en de optimale fundering voor windturbines ontwierp. Ook bij dit project werd aantoonbaar bespaard op productie, transport en installatie van beton en andere grondstoffen. Riedijk: “Een groot deel van de energietransitie draait om de technische kant van het verhaal. Dat deel faciliteren wij met VIKTOR.”

Die ene ultieme oplossing vinden

Wouter Riedijk richtte VIKTOR op in 2017, samen met zijn studievrienden Peter Madlener, Stijn Jansen, Kristian Schmidt en Anande Bergman. Het bedrijf is gevestigd in Rotterdam en telt inmiddels ruim 30 medewerkers. Riedijk: “Wij zijn zelf opgeleid tot ingenieur. We stoorden ons aan het feit dat ingenieurs zelden hun volledige potentie kunnen benutten binnen bouwprojecten. Simpelweg omdat ze teveel bezig zijn met herhalende taken, zoals data verzamelen en analyses uitvoeren. Ingenieurs willen uiteindelijk gewoon die ene ultieme oplossing vinden. Wij ontzorgen hen daarbij met VIKTOR. Zij bouwen zo’n applicatie niet alleen voor zichzelf, maar voor een hele afdeling. En soms zelfs voor meerdere afdelingen. Dat maakt ons platform superkrachtig.”

beeldscherm van viktor
Een beeldschermweergave van het softwareplatform.

Veel potentie

ABP heeft eind 2022 geïnvesteerd in VIKTOR. Deze investering is gedaan door APG via het ABP Nederlands Energietransitiefonds (ANET). Dit fonds is speciaal opgericht voor beleggingen in projecten en bedrijven die zich richten op innovatieve oplossingen voor de energietransitie. “Wij zien veel potentie in VIKTOR”, geeft ANET-investeerder Rutger van Wersch aan. “Onder meer omdat het platform de behoefte aan digitalisering vervult binnen de traditionele bouwwereld. VIKTOR maakt bouwprojecten efficiënter op het gebied van kosten en energieverbruik. Het bedrijf wekt daardoor interesse vanuit de hele wereld. Daarnaast staat er een sterk team waarin wij veel vertrouwen hebben.”


Foto bovenaan: Marc Blommaert voor Heijmans.