• Contact

We zijn opnieuw het duurzaamste pensioenfonds

Onderzoek VBDO
1 november 2022

ABP is voor de 5e keer op rij het pensioenfonds dat het meest duurzaam belegt. Dit blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onder de 49 grootste, Nederlandse pensioenfondsen.

Dominique Dijkhuis is als bestuurslid bij ABP verantwoordelijk voor beleggingsbeleid: “Wij zijn vereerd met dit resultaat en ik feliciteer ook de andere pensioenfondsen met hun prestaties. Laten we elkaar blijven inspireren en stimuleren om het steeds beter te doen voor iedereen van wie we het pensioengeld beleggen. Daarvoor is het nodig dat we kritisch blijven kijken waar we staan. Het onderzoek van VBDO geeft ons pensioenfondsen ook dit jaar weer genoeg ideeën om dat te blijven doen.”

Binnenkort aanscherpingen

Dominique geeft aan dat ABP zich graag nog meer wil inzetten. “We weten allemaal hoe belangrijk dit onderwerp is en we voelen als ABP de noodzaak om meer te doen op het terrein van klimaat, natuur en biodiversiteit. En daarom maken we binnenkort de aanscherpingen aan ons beleid bekend.”

Jaarlijkse toets

De VBDO houdt jaarlijks het beleggingsbeleid van 49 Nederlandse pensioenfondsen tegen het licht. Daarbij kijkt de vereniging naar het duurzame beleggingsbeleid zelf en de uitvoering daarvan. Maar ze kijken ook of een pensioenfonds daar duidelijk over is. Aan de hand van de scores op die verschillende gebieden stellen onderzoekers een ranglijst samen. Het is de 5e keer dat ABP in die ranglijst bovenaan staat.