• Contact

ABP investeert in nieuwe startups voor de energietransitie

We hebben 6 veelbelovende bedrijven opgenomen
28 maart 2022

ABP belegt in 6 nieuwe startups met innovatieve oplossingen voor de energietransitie. De belegging wordt gedaan via Rockstart. Dat is een gespecialiseerde fondsmanager die jonge bedrijven intensief begeleidt en ondersteunt. Elk jaar selecteert Rockstart een aantal veelbelovende bedrijven. Onlangs zijn weer 6 startups opgenomen in de portefeuille van ABP.

ABP belegt uw geld om het te laten groeien en de pensioenen betaalbaar te houden. Maar wat is dat geld waard als u er niet van kunt genieten in een leefbare wereld? Daarom beleggen we niet alleen met oog voor risico, rendement en kosten, maar ook met aandacht voor een leefbare wereld.

We dragen bij aan 2 grote thema’s:

  • het tegengaan van klimaatverandering, en;
  • het zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen.

Om klimaatverandering tegen te gaan, beleggen we onder andere in start-ups met oplossingen voor de energietransitie. Hieronder presenteren we de nieuwste aanwinsten.

1. Duurzame vrachtwagens

Het Nederlandse IM Efficiency heeft als missie het vrachtverkeer te verduurzamen. Het bedrijf heeft een zonne-energiesysteem ontwikkeld voor vrachtwagens. Dat systeem heet SolarOnTop. Daarmee kunnen wagenparkbeheerders het brandstofverbruik verlagen.

2. Een gezonder binnenklimaat

Het andere Nederlandse bedrijf Clairify biedt klanten slimme software en sensoren om de luchtkwaliteit in kantoren te verbeteren, meer comfort te bieden en uiteindelijk gezondere medewerkers te krijgen. Clarify’s oplossing helpt ook om het energieverbruik van klimaatbeheersing binnen gebouwen terug te brengen. Denk aan het vervangen van geisers en cv-ketels door gasloze alternatieven als zonnepanelen, warmtepompen of warmtenetten.

3. Software voor zonne-energie

Een derde Nederlandse startup is Novasole. Dit bedrijf is gespecialiseerd in software voor de zonnepanelenindustrie. Een van de mogelijkheden die ze bieden is om eenvoudig inzicht te krijgen in het potentieel van een dak van een mogelijke nieuwe klant voor zonne-energie.

4. Energie besparen met kunstmatige intelligentie

Verv is een Engelse startup. Deze onderneming zet kunstmatige intelligentie in om energieverspilling in airconditioning en warmtepompen te verminderen. Hun technologie bespaart energie en onderhoudskosten op de apparaten door slimme diagnostiek. Omdat in Nederland steeds meer waterpompen komen,  biedt het systeem goede energiebesparingsmogelijkheden.

5. Waterstofgeneratoren

De vijfde startup komt ook uit Engeland. Hydrologiq levert en installeert brandstofcelgeneratoren en voorziet ze van waterstof. Hiermee kunnen klanten op een schonere manier elektriciteit opwekken dan met de oude dieselgeneratoren. Het Nederlandse bouwbedrijf BAM zet bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk al hybride generatoren in. Hiermee bespaart BAM veel uitstoot van CO2.

6. Elektriciteitsnetwerk

Voor netbeheerders wordt het steeds moeilijker om het elektriciteitsnet stabiel te houden. Dat komt doordat er meer vraag is naar elektriciteit en steeds meer hernieuwbare energiebronnen (bijvoorbeeld zonnepanelen) energie leveren aan het net. Het Duitse bedrijf GridData biedt digitale oplossingen om hen hierbij te helpen. Een goed elektriciteitsnet is de basis van een geslaagde energietransitie. Deze toepassing kan ook Nederland helpen om ons energienet klaar te maken voor de toekomst.

ANET

Het ABP Nederlands Energietransitiefonds (ANET) is opgericht voor beleggingen in relatief kleine Nederlandse projecten en bedrijven die zich richten op (technologische) oplossingen voor de energietransitie. En voor beleggingen in Europese projecten en bedrijven die bij kunnen dragen aan de Nederlandse energietransitie.

ANET belegt via Rockstart in startups. Rockstart is een gespecialiseerde fondsmanager die veelbelovende jonge bedrijven intensief begeleidt en ondersteunt met financiering, kennis en toegang tot relevante netwerken. Doel is om de technologie die deze bedrijven ontwikkelen op te schalen, zodat die commercieel kan worden toegepast.